Om fristene våre

Det er svært viktig at du overholder fristene våre. Dette gjelder både for å svare på brev og for betaling av avgifter og gebyrer.

Spørsmål og svar om frister

Viktig om frister

Når du mottar et brev fra oss der vi ber deg om å rette en mangel eller redegjøre for noe som er uklart, setter vi en frist for når svaret skal være hos oss.

Denne fristen kan variere i antall måneder, avhengig av hva vi ber om og hvor i søknadsbehandlingen søknaden er.

Det er svært viktig at du overholder fristene våre. Dette gjelder både for å svare på brev og for betaling av avgifter og gebyrer. 

Hvis du ikke betaler eller svarer innen fristen vil søknaden bli henlagt. En søknad kan bli henlagt både på grunn av manglende betaling og hvis du ikke svarer.

Hvis du ser at du ikke rekker å svare på vår uttalelse med vurdering av søknaden din innen fristen vi har gitt deg, kan du be om fristforlengelse. Det må du gjøre innen utgangen av den opprinnelige fristen. 

For patent gjelder dette: 

Du får automatisk fristforlengelse på to (2) måneder uten at vi gir deg tilbakemelding, så du må selv følge med på den utsatte fristen.

Du kan få automatisk fristforlengelse to (2) ganger for én søknad. Hvis vi ikke kan gi deg fristforlengelse vil du få beskjed fra oss. 

I helt ekstraordinære tilfeller gis fristforlengelser når det foreligger «særlige grunner». 

NB: Det er viktig å merke seg at muligheten for fristforlengelser ikke gjelder brev der vi ber om at du retter formelle mangler ved levering. 

Selv om du ikke rakk fristen, er det mulig å be oss om å fortsette behandlingen av søknaden. Da må du rette mangler og be om gjenopptagelse av søknadsbehandlingen innen en bestemt frist.

For patentsøknader er firsten for å gjøre dette fire (4) måneder fra den opprinnelige fristen. 

For varemerke- og designsøknader er fristen to (2) måneder fra den opprinnelige fristen.

Vi fakturerer da en fastsatt avgift for gjenopptakelse for hver henleggelse. Når avgiften er betalt, gjenopptar vi søknaden din til videre behandling.

Hvis du har glemt å overholde en bestemt frist, og det har ført til at du har tapt en søknad eller en meddelt/registrert rettighet, kan du søke om å få søknaden eller rettigheten din gjenopprettet.

Hvordan be om fristforlengelse?

Bruk Altinn (korrespondanse til Patentstyret), eventuelt e-post eller brev til Patentstyret, og merk forespørselen «fristforlengelse». 

Du kan også be om automatisk fristforlengelse ved å logge deg inn på "Mine saker".

Har du spørsmål?

Kontakt kundesenteret vårt på tlf. + 47 22 38 73 00.