Fortsatt behandling til tross for fristoversittelse

Hvis du har glemt å overholde en bestemt frist, og det har ført til at du har tapt en søknad eller en meddelt/registrert rettighet, kan du søke om å få søknaden eller rettigheten din gjenopprettet. Dette ble tidligere kalt oppreisning.

For hvilke typer av fristoversittelser gjelder dette?

Eksempler på typer av fristoversittelser der adgangen til fortsatt behandling gjelder: 

 • betaling av årsavgifter og fornyelser 
 • oversittelse av gjenopptakelsesfristen 
 • frist for å betale gjenopptakelsesavgift
 • frist for å levere klage til Klagenemnda for industrielle rettigheter 
 • frist for å betale gebyr for krav om fortsatt behandling 
 • frist for å validere et EP-patent 
 • frist for å betale valideringsgebyr for EP-patenter 
 • frist for å videreføre en PCT-søknad til nasjonal fase 
 • frist for å betale søknadsgebyr PCT (samt gebyr for utsatt oversettelsesfrist) 
 • gjenoppretting av prioritet i patentsaker
 • frist for å svare på Patentstyrets brev

Slik leverer du et krav om fortsatt behandling

Send en skriftlig søknad med krav om dette til Patentstyret og utfør den handlingen som er årsak til fristoversittelsen, for eksempel å betale eller svare på et brev fra oss.

Du kan bruke skjemaet "Krav og klager til Patentstyret og KFIR" i Altinn.

Frist for å levere krav om fortsatt behandling

Søknaden må være mottatt av Patentstyret senest innen to (2) måneder etter at du eller fullmektigen din ble klar over fristoversittelsen. 

Hvis saken din gjelder et patent eller en patentsøknad, må vi ha mottatt kravet ditt uansett senest tolv (12) måneder etter at den aktuelle fristen utløp.  
 
Gjelder fristoversittelsen varemerke, må vi ha mottatt kravet ditt uansett senest seks (6) måneder etter den aktuelle fristens utløp. 

Gjelder fristoversittelsen design, må vi ha mottatt kravet ditt uansett senest fire (4) måneder etter den aktuelle fristens utløp.

Innen de samme fristene må du også gjøre det du skulle ha gjort innen den opprinnelige fristen. Det kan for eksempel være å betale avgiften som mangler, eller å svare på brevet vårt.

Har du glemt å betale en avgift eller et gebyr?

Hvis den unnlatte handlingen er å betale en avgift eller et gebyr til Patentstyret, og muligheten for betaling gjennom handlevognen i søketjenesten vår har falt bort, må du betale direkte til Patentstyrets kontonummer: 8276.01.00192. 

NB: Husk å oppgi søknadsnummeret eller rettighetsnummeret for saken din når du betaler. 

Slik begrunner du kravet ditt

Du må gi en konkret forklaring på årsaken til fristoversittelsen.

Du må forklare hvorfor oversittelsen av fristen ikke var bevisst. Det trenger ikke å være gi en lang og utfyllende forklaring, men det er ikke tilstrekkelig å opplyse at du har en intensjon om å fortsette saksbehandlingen eller beholde rettigheten.  

Hva skjer etter at vi har mottatt kravet ditt?

Vi sjekker om kravet er levert tidsnok, det vil si innen to måneder etter at du ble oppmerksom på at fristen var oversittet.

Vi kontrollerer også at du innen den samme fristen har foretatt den unnlatte handlingen, for eksempel å svare på brevet vårt eller betale avgiftene som mangler. 

Hvis du har gjort dette innen fristen, sender vi en faktura på et gebyr for behandlingen av kravet ditt. 

Fakturaen har én måneds betalingsfrist.

Når gebyret er betalt, starter vi behandlingen av kravet ditt.

Hva koster det?

Gebyret for behandling krav om gjenoppretting av saker utgjør: 

 • kr 3000 for patentsaker
 • kr 2 750 for varemerkesaker
 • kr 2 800 for designsaker

 

Har du spørsmål?

Kontakt kundesenteret vårt på tlf. + 47 22 38 73 00.