IPR-forsikring - Rettstvistforsikring for immaterielle rettigheter

Rettstvistforsikring for immaterielle rettigheter –også kalt IPR-forsikring – kan redusere kostnadsrisikoen betraktelig hvis du må ut med store beløp til advokatutgifter, rettssak eller erstatning for å forsvare dine immaterielle verdier, for eksempel patent, varemerker eller design. 

Person-på-svarberg-ser-utover-havet

Formålet med IPR-forsikring

Mange virksomheter vegrer seg for å registrere og beskytte sine immaterielle verdier fordi de vet at det kan være kostnadskrevende å forsvare og håndheve dem. 

Særlig for små og mellomstore virksomheter kan det være viktig å skape finansiell jevnbyrdighet overfor større virksomheter som har kapasitet til å kjøre langvarige rettslige prosesser. 

Formålet med IPR-forsikring er derfor å minimere de kostnadene du kan få ved en rettstvist om immaterielle rettigheter, og gjøre det lettere for virksomheten din å forsvare seg eller hevde sin rett. 

Norske virksomheter har mulighet til å tegne IP-forsikring hos flere forsikringstilbydere, både norske og utenlandske. Hos de fleste forsikringstilbydere kan du velge mellom «skreddersydd» forsikring eller en mer standardisert, ferdigutviklet forsikring. 

Du må be om tilbud hos de aktuelle forsikringsleverandørene for å få nøyaktige priser. 

Patentstyrets rolle

IPR-forsikring er en alminnelig forsikringsavtale mellom forsikringsselskapet og kunden. Patentstyret tilbyr ikke forsikring, og har ingenting med disse forsikringsavtalene å gjøre. Patentstyret har derfor heller ikke ansvar for de avtalene du inngår med forsikringsleverandøren. 

Forsikringsleverandører som tilbyr IP-forsikring til norske virksomheter 

Vi har laget en oversikt over private, kommersielle forsikringsleverandører som tilbyr IPR-forsikring til norske kunder. Den omfatter kun de tilbyderne som har bedt Patentstyret om å stå oppført på listen. 

Vi gjør oppmerksom på at listen er basert på tilbydernes egne opplysninger. Patentstyret foretar ikke noen form for rangering eller kvalitetssikring av tilbyderne eller deres produkter. 

Tilbydere av IPR-forsikring til norske virksomheter

Danmark

Söderberg & Partners 
Amaliegade 3,1. 1256 København K 
Tlf: +45 20 60 73 43 
Kontaktperson: Carsten Scharff 
Email: carsten.scharff@soderbergpartners.dk 

Sverige

Säkra AB 
Billeplatsen 5, 252 23 Helsingborg 
Tlf: +46 42 12 07 60 
Mobil: +46 709-206427 
Kontaktperson: Sigvard Åkerman 
E-post: sigvard.akerman@sakra.se

Ønsker du å bli oppført på listen?

Alle som tilbyr IP-forsikring, kan registrere seg og bli ført opp på listen. Bedriftene som er oppført på listen er selv ansvarlige for informasjonen og for kvaliteten på tjenestene de tilbyr. 

Kontakt kundesenteret vårt

Organisasjonsnummer: 971 526 157
Postadresse: Patentstyret,
Postboks 4863 Nydalen,
N-0422 Oslo
Besøksadresse: Innspurten 11C, 0663 Oslo
E-post: post@patentstyret.no
Kundesenter: +47 22 38 73 00

Telefonhenvendelser: Mandag–fredag 9.00–15.45. (15. mai–14. september: 9.00–15.00).

Vi holder åpent alle hverdager. 

Send oss en melding