Søk patent i flere land

Et patent gir deg bare rettigheter i det landet du har fått patent, og et norsk patent gjelder bare i Norge. Ønsker du beskyttelse i andre land, må du levere en patentsøknad i disse landene. Det finnes regionale ordningen som gjør det mulig å søke i flere land samtidig.

Les mer om Bruk profesjonell hjelp

Bruk profesjonell hjelp

Det kan være komplisert å søke patent i utlandet, og i noen land må du bruke en sertifisert rådgiver. Vi anbefaler at du tar kontakt med en profesjonell rådgiver med internasjonalt nettverk. Les mer om hvordan du finner riktig rådgiver.

Hold oppfinnelsen hemmelig

Oppfinnelsen din må ikke gjøres kjent for andre før du har levert en patentsøknad. En oppfinnelse som har vært vist på en messe, omtalt i tidsskrift, avis eller er publisert på annet vis er gjort kjent for andre.

En patentsøknad blir publisert 18 måneder etter at den er levert. Pass på å ikke offentliggjøre oppfinnelsen din før du har søkt i alle land du vil søke i.

Hvordan søker du i flere land?

Hvis du ønsker å søke patent i flere land, har du flere valgmuligheter:

Du kan velge å starte med å søke i Norge først, og deretter søke i andre land med utgangspunkt (prioritet) i den norske søknaden. 

Du kan velge å levere patentsøknaden direkte til den nasjonale myndigheten i det eller de land(ene) du ønsker patentbeskyttelse i.

Når du har søkt om patentbeskyttelse i et annet land, kan du søke i Norge (og eventuelt andre land) med utgangspunkt (prioritet) i den første søknaden.

Du kan velge å benytte deg av ordninger som gjør det mulig å søke patent i flere land samtidig.

Les mer om Patent Cooperation Treaty (PCT) og den europeiske patentkonvensjonen (EPC) lengre ned på siden.

Internasjonale ordninger

PCT er et internasjonalt søknadssystem som gjør det enklere å søke patent i flere land. Norge er medlem av PCT. 

EPC er en avtale mellom flere europeiske land. Avtalen gjør det enklere og billigere å søke og oppnå patent i flere av medlemslandene samtidig. Norge er medlem av EPC. 

Prioritet

Hvis du har søkt patent i ett land (for eksempel Norge) og ønsker å søke patent i flere land, må du passe på å søke innen 12 måneder fra du leverte søknaden i det første landet. Da kan du kreve prioritet fra den første søknaden (prioritetssøknaden).

Hvis du skal søke i utlandet med prioritet fra en norsk søknad, må du samtidig levere et bevis på at du har denne proriteten. Et slikt prioritetsbevis bestiller du fra Patentstyret.

Validering av europeisk patent i Norge

For at et europeisk patent (EP-patent) skal være gyldig i Norge, må det valideres av Patentstyret.

 

Bruksmønsker (Utility Models)

Bruksmønster kalles også Utility models. Det er en rettighet som ikke finnes i Norge, men den er i bruk i andre land. Du kan søke om bruksmønster i andre land med prioritet fra en norsk patentsøknad. 

I likhet med patent, beskytter bruksmønster den tekniske utformingen av ideen. Mens patenter kan vare i 20 år, har bruksmønster oftere kortere varighet. I Danmark varer for eksempel bruksmønster i 10 år. 

Den største forskjellen på et bruksmønster og et patent, er at bruksmønster ofte gis uten ytterligere undersøkelser, for eksempel om oppfinnelsen oppfyller vilkårene for nyhet og oppfinnelseshøyde. Bruksmønster er derfor ofte raskere og billigere å oppnå enn patent. Men, du kjenner ikke gyldigheten før den er blitt utfordret av en tredjepart, og du har derfor ikke samme garanti som ved patent for at bruksmønster beskytter oppfinnelsen din. 

Hva koster det?

Kostnadene ved å søke patent utenfor Norge kan variere mye, avhengig av hvilke land du søker patent i, hvilke søkeordninger du benytter, omfanget og eventuelle formelle mangler som må rettes opp. 

Kostnadene består av avgifter for å søke patent i de enkelte landene, bruk av profesjonell bistand i søknadsprosessen og oversettelse til de enkelte lands språk.

Som regel utgjør kostnadene til profesjonell bistand fra en rådgiver og oversettelse en stor del av de totale kostandene.