Europeisk patentsøknad

Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) er en avtale mellom flere europeiske land. Avtalen gjør det enklere og billigere å søke om og få patent i flere av medlemslandene samtidig. Norge ble medlem i EPC 1. januar 2008. Dette innebærer at europeiske søknader og meddelte patenter kan få virkning i Norge.

Bruk prioriteten fra en norsk søknad

Du kan levere en europeisk patentsøknad med prioritet fra en norsk søknad. 

Hvordan søker du?

Du kan levere søknaden din elektronisk direkte til EPO. Du får redusert søknadsavgiften ved å levere elektronisk, og får umiddelbart en kvittering på at søknaden er levert. 

Du kan også søke via det nasjonale patentverket i ett av medlemslandene, for eksempel Patentstyret. Den nasjonale myndigheten sender søknaden til EPO, som foretar den formelle kontrollen. Om denne datoen blir innleveringsdato, tar EPO stilling til under den formelle kontrollen. Patentstyret har dermed ikke noe ansvar hvis mottaksdatoen ikke tilfredsstiller kravene til innleveringsdato. 

Hvem behandler søknaden?

Søknaden blir behandlet og vurdert av EPO, som meddeler europeisk patent med virkning for de landene som er utpekt i søknaden.

Hvordan blir patentet gyldig i de ulike landene?

Etter meddelelse av et europeisk patent, må du selv ta initiativ for at patentet skal bli gyldig i de landene du ønsker. Etter 1. juli 2023 kan du velge mellom disse fremgangsmåtene: 

Innen tre måneder etter meddelelse kan du validere det europeiske patentet i de landene du ønsker det skal være gyldig. Da betaler du valideringsavgift og årsavgifter til hvert enkelt land, samt leverer oversettelse i de landene som krever dette.

Innen én måned etter meddelelse kan du, hos EPO, kreve enhetseffekt for det europeiske patentet. Et enhetspatent vil ha effekt i de EU-landene som deltar i enhetspatentet på det tidspunktet du krever enhetseffekt. Årsavgift betaler du til EPO. 

Viktig

Du må validere et europeisk patent i Norge for at det skal være gyldig her. Siden Norge ikke er et EU-land, vil ikke enhetspatenter kunne bli gyldige i Norge.

Hvis du krever enhetseffekt kan du i tillegg validere det europeiske patentet i EPO-medlemsland som ikke deltar i enhetspatentet. 

Provisorisk patentbeskyttelse i Norge

For å få provisorisk patentbeskyttelse i Norge for en europeisk patentsøknad, må patentsøknaden publiseres i Norge. 

For å få den europeiske søknaden publisert i Norge, må du levere følgende til Patentstyret: 

  • søknad om publisering 
  • norsk oversettelse av patentkravene 
  • opplysning om søknadsnummer og/eller publiseringsnummer i EPO 
  • opplysninger om søkerens navn og adresse 
  • eventuell fullmakt. Leverer du ikke fullmakt, blir søknaden publisert uten fullmektig

Patentstyret vil kunngjøre i Norsk patenttidende at patentkravene er levert på norsk, og vi gjør oversettelsen tilgjengelig i databasen vår. 

Den provisoriske beskyttelsen gjelder bare så langt det er samsvar mellom den norske oversettelsen og teksten på det språket som var behandlingsspråk i EPO. 

Du kan ved behov sende inn en rettelse av oversettelsen. Patentstyret må kunngjøre at vi har mottatt en rettelse av oversettelsen for at rettelsen skal gjelde. 

Det er gratis å søke om å få en europeisk patentsøknad publisert i Norge.