Validering av europeisk patent i Norge

Europeiske patenter som er meddelt av European Patent Office (EPO) kan valideres og gjøres gjeldende i Norge.

Hvorfor skal du validere et europeisk patent i Norge?

For at et europeisk patent meddelt av EPO skal være gyldig i Norge, må det valideres hos oss. Selv om innehavere europeiske patenter nå kan kreve enhetseffekt, vil slike enhetspatenter ikke være i gyldige i Norge. 

Når må du sende søknad om validering?

For å validere et europeisk patent i Norge, må du sende søknad om validering til Patentstyret senest innen tre (3) måneder etter at EPO har kunngjort meddelelse av patentet. 

Hvordan søke om validering?

Send søknaden via Altinn. Du får kvittering umiddelbart og all videre korrespondanse i søknadsbehandlingen mellom deg og oss vil foregå via Altinn. 

Hvilke opplysninger må du ha med i søknaden?

 • søknadsnummer eller publiseringsnummer i EPO
 • tittel på patentet 
 • navn eller foretaksnavn på eieren av patentet. 
 • adresse for korrespondanse

Oversettelse

Det europeiske patentet må oversettes, du må sende inn følgende dokumenter: 

 • norsk oversettelse av patentkravene 

Hvis patentet er meddelt på fransk eller tysk hos EPO, må du også sende inn: 

 • engelsk oversettelse av tittel og beskrivelse, inkludert tekst på tegninger 
 • ELLER norsk oversettelse av tittel og beskrivelse, inkludert tekst på tegninger 

Eventuell sekvensliste skal ikke oversettes. 

Krav til format

 • Beskrivelse, patentkrav og tegninger skal leveres i separate filer. 
 • Alle sider skal ha nummerering øverst. 
 • Fullmektigreferanser, PCT-nummer og EP-publiseringsnummer osv. skal ikke være med. 
 • Tittel skal ikke oppføres i beskrivelse eller patentkrav. 

Fullmakt

Hvis du benytter en fullmektig, må du levere en fullmakt. Fullmakten skal inneholde saksnummeret, navn og adresse på innehaveren og på fullmektigen.

Hvis du ikke leverer fullmakten innen fristen, blir patentet publisert uten fullmektig. Det er tilstrekkelig at du leverer en kopi av fullmakten, eventuelt en kopi av en generalfullmakt. 

Valideringsgebyr

For å få validert et europeisk patent i Norge må du betale et valideringsgebyr. Dette kan du betale direkte i Altinn, eller vi kan sende deg en faktura. Betalingsfrist er normalt én (1) måned fra fakturaen er sendt. 

 • Gebyr for validering av europeisk patent er kr 7 150. 

Hvis du ikke har overholdt den fastsatte fristen, kan du i noen tilfeller be om at søknaden din tas opp til behandling igjen.

Årsavgifter

For å opprettholde ditt europeiske patent i Norge, må du betale årsavgift. Du har selv ansvar å overholde betalingsfristene.

I betalingstjenesten vår kan du se hvor mye du skal betale i årsavgift. Du kan også sette opp en varsling slik at du får en påminnelse når du skal betale.

Provisorisk patentbeskyttelse

For å få provisorisk patentbeskyttelse i Norge for en europeisk søknad, må søknaden også publiseres i Norge.  

Melding om endringer av patenthaver og fullmektig i Norge og EPO

Endringer av patenthaver som ikke bli registrert i EPO, kan meldes til Patentstyret.

Les mer om dette.

Hvis du gir beskjed om endringer til EPO, blir oppdateringen automatisk sendt til Norge. Du trenger ikke å sende bekreftelsesdokument fra EPO eller originale dokumenter om overdragelse eller navn- og adresseendringer til Patentstyret.