Prioritet

Prioritet gjør det mulig å søke om patent på samme oppfinnelse i flere land uten å levere søknadene samtidig.

Hvordan fungerer prioritet?

Hvis du søker om patent på en oppfinnelse i ett land, kan du kreve prioritet fra denne søknaden i andre land, hvis du søker om patent på den samme oppfinnelsen.

Søknaden din vil da gå foran eventuelle andre søknader om tilsvarende oppfinnelser som er levert etter at du leverte første søknad, også kalt prioritetsdagen.

Prioritet innebærer også at spørsmålet om oppfinnelsen er ny og om den har oppfinnelseshøyde, blir vurdert ut fra situasjonen på prioritetsdagen også i de senere søknadene. 

Hvis flere søker patent på tilsvarende oppfinnelse, vil den som leverte patentsøknaden først og dermed har tidligste leveringsdato, ha retten til patentet. Leveringsdatoen kan derfor i noen tilfeller være svært viktig.  

 

Når må du søke for å oppnå prioritet?

Du må søke i de andre landende innen 12 måneder fra den dagen søknaden ble levert inn i det første landet.

Krav om prioritetsbevis

Hvis du ønsker å be om prioritet fra den tidligere norske søknaden din, må du bestille en WIPO Digital Access Service-kode (WIPO-DAS-kode) eller et prioritetsdokument fra Patentstyret.

Hva skjer hvis prioritetsåret er utløpt?

Hvis det har gått mer enn 12 måneder siden du leverte den første søknaden, vil du som hovedregel ikke kunne kreve prioritet fra denne søknaden. 

Trenger du hjelp til søknadsprosessen?

Få oversikt over muligheter som finnes for deg, og hvordan du eventuelt bør gå frem for å søke. Patentstyrets eksperter har lang erfaring og vet hva det er lurt å tenke på.