Provisorisk vern av patentsøknaden

Provisorisk vern gir deg beskyttelse mot patentinngrep mens søknaden din er under behandling, det vil si før patentet blir meddelt.

Er patentsøknaden på norsk eller engelsk?

Hvis søknaden din er på norsk, får du provisorisk beskyttelse for patentsøknaden din når søknaden er offentliggjort. Søknaden blir offentliggjort når den gjøres allment tilgjengelig 18 måneder etter at du leverte søknaden din (eventuelt fra prioritetsdagen).

Hvis du ber om at søknadsdokumentene offentliggjøres tidligere enn 18 måneder, vil du få provisorisk vern fra dette tidligere tidspunktet.

Hvis søknaden din er på engelsk, må du sende en oversettelse av patentkravene til norsk for å oppnå provisorisk vern. Det provisoriske vernet gjelder bare så langt det er samsvar mellom den norske og den engelske teksten.

Patentstyret kontrollerer ikke oversettelsen - du har selv ansvar for at den er korrekt. Du kan sende inn en rettelse av oversettelsen. Ved rettelse av oversettelsen må du betale et gebyr.

Du bør sende inn den norske oversettelsen innen 16 måneder fra du leverte søknaden. Da finnes kravene på norsk når søknaden blir offentliggjort etter 18 måneder, og søknaden får provisorisk vern fra dette tidspunktet, selv om alle dokumentene i søknaden ble levert på engelsk.  

Det provisoriske vernet begynner å gjelde når Patentstyret har kunngjort i Norsk patenttidende at du har levert en norsk oversettelse av patentkravene.
 

Provisorisk vern for PCT-søknader og europeiske patentsøknader

Du kan få provisorisk vern i Norge for PCT-søknaden din i perioden etter at den er publisert internasjonalt og fram til du viderefører den til Norge.

For å oppnå provisorisk vern i Norge må følgende leveres til Patentstyret:

  • Oversettelse av patentkravene til norsk
  • Opplysning om søknadsnummer og/eller publiseringsnummer i EPO
  • Opplysninger om søkers navn og adresse
  • Eventuell fullmakt. Leveres ikke fullmakt, blir søknaden publisert uten fullmektig.

Du kan få provisorisk vern i Norge for den europeiske patentsøknaden din i perioden etter at den er publisert hos EPO og fram til patentet er meddelt i EPO og du har validert patentet i Norge.

For å oppnå provisorisk vern i Norge må følgende leveres til Patentstyret:

  • Oversettelse av patentkravene til norsk
  • Opplysning om søknadsnummer og/eller publiseringsnummer i EPO
  • Opplysninger om søkers navn og adresse
  • Eventuell fullmakt. Leveres ikke fullmakt, blir søknaden publisert uten fullmektig.