Person med snøbrett i en snøkledt fjellskråning

FJELL^ med unik snøbrettløsning

Kristina og Kjetil har en genuin interesse for å ferdes ute i fjellene og å kjøre snøbrett. Dette har resultert i selskapet FJELL^ , som utvikler snøbrett og tilbehør. Gründerne ønsket å lage en merkevare med funksjonalitet og uttrykk i fokus. De beskytter merkevaren og den unike løsningen med patent og varemerke.

I dag lager de snøbrett, splitt-brett, tilbehør og klær. De satser på unisex-kolleksjoner og å produsere fremtidsrettet og bærekraftig for å sette et så lite fotavtrykk som mulig.

Kan ett snøbrett brukes til to typer kjøring?

Gründerne hadde ideen om at ett brett burde kunne brukes både som et ordinært snøbrett med bindinger, og også uten bindinger. Etter lang tids utvikling og mye uttesting, hadde de en idé om hvordan dette kunne løses.  Med deres «Insert Traction Pad System» kan du bruke ett brett til to typer kjøring. Du kan enkelt feste en pad til brettet i skruehullene der du ellers ville festet bindinger. Dette gjør det mulig å «surfe» i løssnø, altså manøvrere brettet som et surfebrett i løssnø, helt uten at du er festet til brettet på noen måte.

Patent viktig for å beskytte en unik oppfinnelse

Gründerne skjønte at de hadde utviklet noen nytt og genuint. — Vi ønsket å beskytte rettighetene fordi dette er en unik oppfinnelse som vi har brukt mye tid på å utvikle, sier Kjetil Bjørge, en av gründerne i selskapet. Det var viktig for dem å sikre det salgsfortinnet produktet gir både i form av originalitet og funksjon.

Skrev patentsøknaden selv

Patentsøknaden og søknadsprosessen har de utarbeidet selv. Gründeren innrømmer at det har vært en tidkrevende og lærerik prosess. De kontaktet et patentkontor for å få nødvendig informasjon og veiledning, men var bevisste på å skrive søknaden selv. De studerte eksempler på utforming av søknader fra nettsidene til Patentstyret og fulgte nøye tilbakemeldingene de fikk underveis i prosessen. — Det var spesielt utfordrende å komprimere informasjonen slik at den er i samsvar til tegningene, og å beskrive oppfinnelsen på en måte som gir grunnlag for å vurdere om den kunne patenteres, sier Bjørge. 

– Rettigheter gir oss salgsfortinn i de kategoriene vi har valgt å beskytte gjennom patent og varemerke. De styrker verdien i merkevaren og gir fordeler ved at kundene gjenkjenner varemerket og produktet.

Kjetil Bjørge

gründer av FJELL^

Nærbilde av en blond mann med mørkeblå skjorte

Kjetil Bjørge

gründer av FJELL^

Varemerke viktig der vi selger produktene

De har varemerkeregistrert FJELL^ i de områdene vi selger produktene sine. Det har de gjort for å sikre merkevarens orginalitet og gjenkjennelsesverdi, og for å forhindre kopiering. De registrerte selv varemerket i Norge, og har brukt et advokatbyrå for å registrere internasjonalt.

FJELL^ har opplevd konflikt rundt navnerettighetene, men så langt har ingen direkte kopiert produktet. 

Offentlig støtte

Tidligere har selskapet mottatt støtte fra Innovasjon Norge i kategorien «fase 2 av oppstart», som er midler øremerket for markedsføring.

Råd til andre virksomheter

— Ha bevissthet på hva det betyr å beskytte merkevare og patenter. Verdien av IP, fordeler og eventuelle konsekvenser. Om du går internasjonalt, bør dette være prioritert, avslutter gründeren.

Viktig å tenke på hvis du vurderer å skrive patentsøknaden selv

Patentering er et komplekst fagfelt der det er lett å trå feil. Hvis du har begrenset erfaring med patentering og det er viktig å oppnå et optimalt vern for oppfinnelsen, bør du vurdere å benytte et profesjonelt patentbyrå. De kan hjelpe deg med blant annet utarbeidelse og formulering av patentsøknaden din, og med strategisk rådgivning for eksempel rundt rettigheter i andre land. De kan også bistå med å overholde krav og tidsfrister og i saksbehandlingsprosessen. Dette er spesielt viktig hvis du ønsker å oppnå patent i utlandet. Da er det mange frister og fallgruver å forholde seg til, og feil kan føre til at rettigheter går tapt for alltid.

 Les flere kundehistorier