Bilde av et par fjellski med en elektronisk dings og fjell og snø i bakgrunnen

Think Outside beskytter innovasjonen for å sikre en god posisjon i markedet

Think Outside utvikler nye løsninger for analyser av snø og vann. Gjennom å beskytte innovasjonen, kan de posisjonere seg i markedet på en bedre måte.

Det første produktet de utviklet heter Sknow. Det er en liten, lett og smart radarsensor som settes på skien og som leser snøen under skikjøreren i «real time». Algoritmene i prosesseringen av dataene trenes opp til å gjenkjenne forhold i snøen som kan lede til snøskred, og skikjøreren får råd om forholdene som Sknow «ser» i snøen både gjennom lys på sensoren og i en tilhørende app. Selskapet videreutvikler ulike løsninger for snø og vann for industrielt bruk. 

Beskytter teknologien, navn og utseende

Gjennom å beskytte innovasjonen posisjonerer Think Outside seg i markedet på en bedre måte. De har patentert funksjonaliteten i skisensoren. Merkevaren Sknow og det visuelle utrykket har de beskyttet ved varemerkeregistrering. Dette mener de gir virksomheten en god, trygg posisjon i markedet som sikrer mot konkurranse. 

Think Outside har utarbeidet en IPR-strategi for både nye hardwareinnovasjoner, algoritmer og eventuelle nye produktnavn og logoer. 

Så langt har de ikke opplevd konflikter fra konkurrenter eller IP-troll. 

– Beskyttelse av navn og teknologi gjør oss mer attraktive for investorer og potensielle kjøpere hvis vi i fremtiden ønsker å selge innovasjonen eller selskapet.

Monica Vaksdal

Founder and CEO, Think Outside

Bilde av en kvinne med rød jakke

Monica Vaksdal

Founder and CEO, Think Outside

Patentrettigheter viktig for å skaffe investorer

I en del utenlandske finansmarkeder er patentering svært viktig. Patentrettighetene er ofte noe av det første en investor spør om. Hadde de ikke kunnet vise til disse rettighetene, ville nok en del samarbeidsdiskusjoner blitt svært korte og tilgangen til både tilskudd og investeringer vanskeligere. 

Bedriften brukte IP-konsulentselskapet Zacco til å ta seg av patenteringen av Sknow-sensoren og registreringen av varemerket. Deres daværende CTO har lang erfaring med IP og IP-strategi og var en svært god prosjektleder gjennom denne prosessen. De fikk hjelp til utformingen av patentsøknaden fra  Zacco. 

Offentlige støtteordninger

Think Outside har mottatt ulike typer virkemiddelstøtte fra Innovasjon Norge, og forskningsmidler fra Norges Forskningsråd (BIA-midler). De har også fått tilskudd fra EU gjennom programmet Horizon 2020. 

Tips til andre virksomheter

Think Outside mener at man unngår unødvendige ekstraarbeid og kostnader ved å tidlig utvikle en god og fokusert brandingstrategi som inkluderer varemerker. I sin egen prosess oppdaget de at det første navnet de hadde tenkt å bruke på det som i dag er Sknow, var eid av et større tysk industriselskap. Dermed måtte de tilbake til tegnebordet for å finne nytt navn og logo til innovasjonen. De var bedre forberedt da de startet arbeidet med IP-beskyttelse for selve hardwaren, og det gjorde denne jobben mye bedre. Nå har de gjort gode erfaringer og har fått råd og bistand. Dermed er de godt rustet for nye IP-prosesser. 

Relaterte artikler