To personer gir hverandre et håndtrykk over bordet

Registrerte rettigheter kan være viktig hvis du trenger eksterne investorer

Har du etablert en virksomhet, så har du kanskje behov for å få inn en investor eller kreditt fra en bank. Da kan det være smart å ha registrerte rettigheter til patent, varemerke eller design.

Ingrid Teigland Akay er managing partner i Hadean Ventures, som investerer i selskaper innenfor livsvitenskap og medtek. De stiller krav til sine investeringsobjekter.

– Som investor i oppstartsbedrifter innen livsvitenskap og medtek, så mener vi patenter er helt avgjørende for vår interesse. Medisinske produkter krever store investeringer over lang tid for å nå markedet, og for at disse investeringene skal kunne skape fornuftig avkastning, så må beskyttende rettigheter til produktene være på plass. For oss vil det i nesten alle tilfeller være patenter, sier Akay.

Hvordan kan bedriftene legge til rette for eksterne investorer? Akay sier at en omfattende forretningsplan er viktig for å tiltrekke seg investorer. I denne planen er det mange aspekter som bør beskrives, som teamet, utviklingsplan for produktet, kapitalbehov, tidslinjer, markedspotensialet, konkurransesituasjon – og selvfølgelig IP- strategi. Hennes tips til virksomheter som ønsker å tiltrekke seg investorer?

– Det kan være nyttig å innlede dialog med potensielle investorer tidlig. Det tar lang tid å hente inn kapital, så ikke vent til du nesten er tom for penger.

– Hvis du har gjort spennende vitenskapelige funn, så sørg for å innlede en patenteringsprosess tidlig. Det er viktig å ha en god IP-strategi før essensiell informasjon havner i den offentlige sfære, hvis ikke kan man miste muligheten til å patentere.

Ingrid Teigland Akay

managing partner i Hadean Ventures

Placeholder-portrettbilde-sitat-mose-svalgronn

Ingrid Teigland Akay

managing partner i Hadean Ventures

DNB yter finansiering til helseindustrien hvor de blant annet finner selskaper som utvikler og produserer legemidler og medisinsk utstyr. Disse har normalt patentert sine produkter. Hovedformålet med patenteringen er å beskytte mot kopiering, noe som er særlig viktig når vi vet at utviklingen av for eksempel nye legemidler er svært tidkrevende og kostbare prosesser.

Patentet gjelder normalt for 20 år. Etter at produktet er i markedet, har man typisk 12-15 år igjen av patentbeskyttelsen. Dette har sammenheng med at patenteringen av «formelen/oppbygningen» skjer lenge før produktet er klart for markedet. Uten slik patentbeskyttelse ville det normalt ikke være lønnsomt å utvikle nye produkter, noe som selvsagt ville hatt dramatiske negative konsekvenser for pasientbehandlingen.

– Når vi finansierer disse selskapene ser vi at deres patenter og andre immaterielle rettigheter er deres viktigste verdi. Det er disse rettighetene som danner grunnlaget for hele omsetningen i selskapene. 

Terje Straume

seksjonsleder i DNB Healthcare

Placeholder-portrettbilde-sitat-mose-svalgronn

Terje Straume

seksjonsleder i DNB Healthcare

– Helseindustrien er en stabilt voksende bransje på verdensbasis, og de store selskapene har gjerne hundrevis av produkter, og dermed også patenter. Dersom én av disse skulle miste sin verdi, har dette normalt ingen smitte-effekt på de øvrige produktene i deres portefølje. Skulle selskapet få økonomiske problemer som følge av at de for eksempel må betale en erstatning på grunn av forhold knyttet til et enkelt produkt, vil verdien av deres øvrige produkter normalt ikke påvirkes. Disse representerer dermed en relativt likvid eiendel som kan selges slik at selskapet får tilgang på kontanter og løse en mulig likviditetskrise, sier Straume.

– Dette er en viktig grunn til at vi innenfor helseindustrien liker immatrielle rettigheter, sier Straume. – Hver enkelt av dem er lite påvirket av konjunkturer og operasjonelle utfordringer i selskapene som eier dem. Og de er relativt likvide sikkerheter.

Relaterte artikler