Tidslinje for søknadsprosess

Her er de viktigste stegene når du søker patent.

 • Før du søker

  Søker

  Søke om patent, design eller varemerke?

  Sjekk om patent er den riktige beskyttelsen for deg.

 • Før du søker

  Søker

  Sjekk om ideen din er ny

  Sjekk om andre har eierskap til en lignende oppfinnelse eller om løsningen er kjent fra før.

 • Før du søker

  Søker

 • 4-7 måneder

  Patentstyret

  Første vurdering av søknaden

  Innen 4-7 måneder får du et brev som sier om søknaden kan bli patent eller ikke. Her har vi vurdert søknadens beskrivelse og patentkrav, og sammenlignet disse med kjent teknikk vi har søkt frem. Vi gir deg en svarfrist til å rette opp eventuelle mangler ved søknaden.

  Du kan søke om akselerert behandling av søknaden (AKS) og få få en første vurdering av søknaden innen ca. 4 måneder.

   

 • 4-12 måneder

  Søker

  Svar oss innen fristen

  Hvis alle kriteriene er innfridd og du har utbedret de eventuelle manglene ved søknaden, kan den nå bli godkjent til patent hvis du ønsker det.

 • før 12 måneder

  Søker

  Skal du søke patent i andre land?

  Har du tenkt å søke om beskyttelse av den samme oppfinnelsen i andre land? Da må du gjøre det innen 12 måneder fra søknadsdato for å beholde samme virkningsdato som den norske søknaden din.

 • 18 måneder

  Patentstyret

  Offentliggjøring

  Søknaden din blir offentliggjort 18 måneder etter innleveringsdato. Det betyr at søknaden og all korrespondanse i saken blir publisert i patentregisteret og kan bli lest av alle i hele verden.

  Hvis du trekker søknaden før 18 måneder, blir den ikke offentliggjort av oss.

 • Patentstyret

 • Etter innvilget patent

  Søker

  Ta i bruk patentet

  Når du har fått patent, har du flere muligheter til å oppnå økonomisk gevinst på investeringene. Et patent kan åpne dører for samarbeidsavtaler, og patentet kan inngå som en viktig del av forretningsstrategien din. Du bør også passe på at ikke andre krenker rettighetene dine.