Endringer i varemerkeloven

En gjennomgang av de viktigste endringene og overgangsbestemmelsene fra 1. mars 2023

Hva betyr endringene for varemerkeinnehaverne, og for deg som bistår norsk næringsliv med varemerkerådgivning?

I denne videoen får du en gjennomgang av det som er nytt i varemerkeloven:

  • Gjennomføring av EU-direktivet om varemerker fra 2015 (2015/2436).
  • Endringer i formelle krav til varemerkeregistreringer som følge av lovendringene og at Norge nå tiltrer Singaporetraktaten.
  • Mindre endringer for foretaksklager og design.

For hvem?

Denne videoen er på et høyt faglig nivå og nyttig for deg bistår næringslivet med varemerkerådgivning, eller jobber med saksbehandling og IP-administrasjon.

Foredragsholdere

Patentstyrets juridiske rådgivere, Magnus Haugo, Preben Valklev Vikøyr, Tord Hestenes og leder for juridisk seksjon i Design- og varemerkeavdelingen, Knut Andreas Bostad.

Opptaket er fra: en oppsummering av webinaret fra 13. februar 2023.

Varighet: 32 minutter