Frokostmøte for IP-praktikere og administratorer 

Siste nytt om digitale verktøy og formalia ved patent-, varemerke- og designsøknader.

En kvinnelig IP-assistent som smiler

Bli oppdatert på Patentstyrets formalia-behandling, endringer i dokumentasjonskrav og tidsfrister. Få viktig informasjon om nye digitale verktøy og IP-relaterte saker.   

Dette er et årlig frokostmøte som retter seg mot deg som er IP-praktiker, assistent eller administrator og jobber med formalia. Våre saksbehandlere og utviklere informerer om Patentstyrets formalia-behandling, nye digitale verktøy og andre endringer av betydning for arbeidet ditt. 

Sentrale tema 

  • EP-validering og formalia 
  • Endringer i brevhåndtering
  • Nye digitale tjenester og nye funksjonaliteter 

Deltar du hos oss i Patentstyret får du frokost og muligheten til å snakke med foredragsholderne, stille spørsmål og til å mingle med andre i samme bransje. Benytt en gylden mulighet til å utvide og pleie eget nettverk. Som deltaker på webinaret kan du stille spørsmål i chatten. 

For hvem? 

Dette frokostmøtet er perfekt for deg som jobber som IP-praktiker, assistent eller administrator og har fokus på formalia når du sender inn patent-, varemerke- og designsøknader.