Varemerke- og designfrokost

Et faglig forum for jurister og IP-ansvarlige.

Tre personer i hyggelig prat med hverandre.

Patentstyret presenterer fersk praksis og et utvalg av avgjørelser fra EU, norske domstoler og Klagenemda for industrielle rettigheter (KFIR). Du får informasjon om aktuelle saker og endringer innen rettspraksis for varemerke og design.

Vi ønsker å belyse avgjørelsenes betydning for registreringspraksis og innehaverens rettsstilling generelt.

Sentrale tema 

  • særpreg 

  • forvekselbarhet 

  • design 

Patentstyrets varemerkejurister, Rikke Løvsjø og Preben Valklev Vikøyr, presenterer utvalgte avgjørelser og fersk praksis. Det er åpent for dialog og spørsmål, og som vanlig vil vi ha mest fokus på avgjørelsene fra det siste halve året.

For hvem? 

Dette frokostmøtet holder et høyt faglig nivå og er i hovedsak for jurister og IP-ansvarlige. 

Hvis du velger å delta fysisk får du frokost og muligheten til å mingle med andre i samme bransje. 

Husk at du får godkjent deltakelse på Patentstyrets arrangementer hos Advokatforeningen. Du må selv sende inn nødvendig informasjon til foreningen. 

Lurer du på noe?

Send oss en melding hvis du har spørsmål, vi er klare til å hjelpe deg!

E-post: kurs@patentstyret.no
Telefon: +47 22 38 73 00

Telefonhenvendelser: mandag – fredag kl. 09.00 – 15.00.

Vi har stengt på offisielle høytidsdager.