VeronicaBente1-4-3 1

Bente, Eskil og Veronica er nasjonale eksperter på utveksling i EPO

Det europeiske patentverket (EPO) har ansatt flere nasjonale eksperter fra medlemslandenes patentverk i korte og lengre engasjementer. Tilsvarende sender de egne medarbeidere ut til nasjonale patentverk. Dette er en flott mulighet for de nasjonale ekspertene til å få nyttig innsikt og kunnskap, og ikke minst bli kjent med europeiske kolleger.

Bente jobber i European Patent Academy i Wien

Bente Fjeldberg har tidligere jobbet som fagansvarlig for kurs i Patentstyret, og er nå utplassert i 3 år hos European Patent Academy i Wien.

– Jeg jobber i seksjonen som heter Innovation Networks, som er en av tre seksjoner i European Patent Academy, sier Bente. – Kollegaene mine er spredt mellom Haag, München og Wien, men flesteparten fra seksjonen, pluss direktøren for Academy, er basert i Wien – og derfor er jeg her.

Bentes seksjon er ansvarlig for en rekke av kursene som er oppført i EPOs Training Catalogue, men også for PATLIB-nettverket. (PATLIB = PATent LIBrary). Dette er et nettverk av over 300 informasjonssentre på tvers av EPOs medlemsland. De er første kontaktpunkt for det lokale, regionale og nasjonale næringslivet, og tilbyr IPR-relaterte tjenester til gründere, SMB-er, private oppfinnere og studenter.

– I Norge er Patentstyret det eneste PATLIB-senteret, mens det i mange andre land er mange. Hvert år arrangerer EPO en stor konferanse for dette nettverket, og jeg er en del av program- og planleggingskomiteen for årets konferanse. I tillegg jobber jeg blant annet også med å lage en digital introduksjonspakke for nye ansatte ved PATLIB-sentre, sier Bente.

Wien – et geopolitisk og kulturelt sentrum

– Livet i Wien er veldig bra fordi mye skjer! Å bo midt i Europa, i krysningspunktet mellom nord og sør, øst og vest gjør dette til en geopolitisk svært interessant region. Store internasjonale organisasjoner har hovedkontor i Wien, som FN, IAEA, OSSE og OECD, og rett bortenfor EPO-kontoret ligger OPEC. Mange av dem tilbyr jevnlig arrangementer som er åpne for publikum.

Kulturelt sett er Wien naturligvis også en veldig spennende by, med tilbud som spenner fra den verdenskjente Nyttårskonserten til operaer og teatre i verdensklasse, konserter og museer, avslutter Bente.

– Etter fem måneder som Seconded National Expert er det en interessant øvelse å bli kjent med EPO fra innsiden og lære å navigere i strukturen og organisasjonen. Heldigvis er jeg omgitt av en flott gjeng med hjelpsomme kolleger, og da er det både interessant og morsomt.

Bildet viser Bente (t.v.) sammen med Raquel Xalabarder, direktør for European Patent Academy. Foto: EPA

Bente Fjeldberg

Seconded National Expert, European Patent Academy

Bente_Fjeldberg_Raquel-Xalabarder_Foto_EPO

Bente Fjeldberg

Seconded National Expert, European Patent Academy

Eskil jobbet som jurist i EPO München

Eskil Korneliussen er nettopp tilbake fra et 6 måneder langt opphold som "Seconded National Expert" i EPO i München. Han jobber til vanlig som juridisk rådgiver i patentavdelingen i Patentstyret.

Under oppholdet i EPO arbeidet han som jurist i avdeling DG531 ”Patent law and Processes», som primært tar seg av den substantive delene av patentretten, slik som levering av søknader, behandling (granskning) og etter-meddelelses-prosesser, slik som innsigelser og begrensninger. Policybetraktninger, patentregisteret og enhetspatent-problemstillinger faller normalt utenfor denne avdelingens ansvarsområde.

Han har jobbet med alt fra henvendelser om avgiftsreduksjoner, anmodning om fortsatt behandling (re-establishment of rights), vurderinger av allmenttilgjengelige mothold (kjent teknikk) og komparativ analyse av de skandinaviske medlemslandenes praksis i forbindelse med blant annet anmodning om fortolkning av artikkel 54(2) EPC (G1/23 «Solar Cell»). 

– Jeg har også deltatt i muntlige forhandlinger i innsigelsessaker og har bistått i utarbeidelsen av de nye retningslinjene for Enhetspatentet. I tillegg har jeg vært med på å forfatte «Executive Summary» for Presidenten i forbindelse med den kommende diplomatiske konferansen i WIPO om tradisjonell kunnskap og biologisk materiale, sier Eskil.

EPO er et internasjonalt arbeidsmiljø med mange spesialister

Erfaringene mine fra EPO er at kanskje først og fremst at det er en enorm organisasjon med ansatte fra mange forskjellige nasjoner.

– Arbeidsmengden bidrar til at de ansatte her blir veldig spesialiserte innenfor sine felt, noe som ikke er like lett i et «lite» kontor som Patentstyret. Jeg har inntrykk av at EPO ofte har et eller annet svar liggende i rettspraksis eller retningslinjene sine, og at vi på langt vei virker harmonisert i måten vi behandler saker på.

Eskil Korneliussen

Juridisk rådgiver i patentavdelingen, Patentstyret

Eskil Korneliussen

Eskil Korneliussen

Juridisk rådgiver i patentavdelingen, Patentstyret

– Jeg ser at EPO har mange av de samme utfordringene og diskusjonene som vi opplever hjemme: For eksempel utfordringer rundt tverrfaglig samarbeid, omorganiseringer og maten i kantinen. Sånn sett er det hyggelig å minnes på at det er mennesker som jobber her også, avslutter Eskil.

Italienske Veronica jobber i Patentstyret

Patentstyret har akkurat fått en medarbeider fra EPO i München. Veronica Nicolini har en master i maskinteknikk og jobber til daglig som patentgransker ved EPO i München. Nå skal hun være 3 måneder i patentavdelingen i Patentstyret. 

Veronica er en del av EPOs Young Professionals Program, som er et treårig program for unge kandidater fra EPOs partneruniversiteter i alle medlemsland. Programmet tilbyr en kombinasjon av arbeidserfaring og profesjonell opplæring på alle EPO-lokasjoner (München, Haag, Wien og Berlin), og det kan være en god start på karrieren. Tredjeårs Young Professionals får gjennom en utplasseringsordning mulighet til å jobbe tre måneder i ett av de nasjonale patentverkene i EPOs medlemsland. Og Veronica valgte altså Norge og Patentstyret.

– My overall impression after the first two weeks at Patentstyret is already super positive!

From a personal point of view, I found a really nice and warm environment and felt welcomed and involved from day one. From a professional point of view, I'm currently being challenged with applications in different and new technical areas and I expect to learn a lot and have interesting exchanges with the experienced examiners in my section.

This is the first time that both the EPO and NIPO have seconded young professionals, so it is a new experience for everyone. It gives me the opportunity to have an open mind and be ready to be surprised by anything a new experience can offer.

Veronica150

Veronica Nicolini

Seconded National Expert, Patentstyret

Les mer om Ny verktøykasse for immaterielle verdier
Krystall-Grønn-MørkBlå
  • Nyheter
  • Patent
  • Opphavsrett

Ny verktøykasse for immaterielle verdier

Verktøykassen inneholder sjekklister og videoer om hvordan immaterielle verdier og rettigheter som patent, varemerke og design kan ivaretas i offentlige anskaffelser. Verktøyet er gratis tilgjengelig.

Publisert 21. mai 2024

Les mer om Økt etterspørsel etter Freedom to operate-grunnlag (FTO-grunnlag)
Krystall-Grønn-MørkBlå
  • Nyheter

Økt etterspørsel etter Freedom to operate-grunnlag (FTO-grunnlag)

FTO-grunnlag er oppdrag Patentstyret utfører for internasjonale kunder gjennom Nordisk patentinstitutt (NPI), tilsvarende forundersøkelser vi utfører for norske kunder.  Vi har de siste årene hatt en økt etterspørsel etter disse tjenestene.

Publisert 21. mai 2024