Kathrine Myhre, Jostein Sandvik og Ingrid Mauritzen

Den europeiske patentkonvensjonen er 50 år

5. oktober var det 50 år siden den europeiske patentkonvensjonen ble undertegnet. Den europeiske patentorganisasjonen og European Patent Office (EPO) ble dermed opprettet, og la grunnlaget for det europeiske patentsystemet som har fremmet innovasjon og økonomisk vekst over hele Europa de siste fem tiårene.

Det aller første patentet ble gitt av EPO  i januar 1980. Det var for en enhet som avgjør om mynter plassert i parkeringsmålere og togbillettautomater er autentiske. Siden den gang har EPO innvilget over 2 millioner europeiske patenter for teknologiske gjennombrudd, hvorav mange har forandret verden; fra den velkjente QR-koden og MP3-formatet til livreddende vaksiner og banebrytende bilstabilitetssystemer.

EPO administrerer nå hvert år over 190 000 patentsøknader fra hele verden, og har blitt et av verdens ledende patentkontorer. Fra bare 16 undertegnende stater i 1973, har den europeiske patentorganisasjonen nå 39 medlemsland. Takket være ytterligere validerings- og utvidelsesavtaler, gjør EPOs sentraliserte patentsystem det nå mulig for selskaper, forskere og oppfinnere å oppnå et patent av høy kvalitet som er gyldig i opptil 44 land, og dekker et marked på rundt 700 millioner mennesker. EPO har også inngått tredjelandsavtaler for å oppnå større harmonisering og høyere kvalitet i patentsystemer over hele verden.

– Den europeiske patentkonvensjonen fyller 50 år i dag. I dette juridiske testamentet ligger et kraftig uttrykk for de kombinerte ambisjonene til et kontinent som ønsker fred og velstand, og forent av en felles visjon for innovasjon i Europa. I de siste årene har vi forsøkt å heve våre bestrebelser på forskjellige områder, for eksempel i vår patentbevilgningsprosess, i kvalitet, i teknologiene vi bruker, når det gjelder internasjonalt samarbeid. Og så ofte har vi stått på skuldrene til giganter – fortid og nåtid – som har hjulpet oss til å nå dette punktet … å bli den organisasjonen vi er i dag.

EPO-president António Campinos

António Campinos

EPO-president

– Det er bare passende at 50-årsjubileet for den europeiske patentkonvensjonen faller sammen med 30-årsdagen til det europeiske indre markedet. Patenter og konkurranseevne er to sider av samme sak. Derfor er det utmerket at EU-kommisjonen og EPO jobber så tett sammen. Og det finnes ikke noe bedre eksempel på vårt enestående samarbeid enn det enhetlige patentsystemet. Simuleringer tyder på at dette systemet kan generere nesten 2 milliarder euro i ekstra utenlandske direkteinvesteringer i EU. Bedrifter i Europa kan endelig begynne å dra nytte av et indre marked for teknologi.

Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen

president for EU-kommisjonen

Norge har vært med i den europeiske patentkonvensjonen siden 2008, og norske patentsøkere har siden da kunnet benytte denne ordningen for å få europeisk patent. Antall søknader fra norske søkere i 2022 var 660, og tallet har vært stigende hvert år.

Relaterte artikler