Elisabet Mæland Fosse fra Patentstyret og Bjarne Aamodt fra Styresenteret AS tror samarbeidet vil bidra til større kunnskap om IPR i virksomhetene.

Hvordan kan styrene bistå til mer lønnsom innovasjon?

Styresenteret AS og Patentstyret har inngått samarbeid for å øke kunnskapen om immaterielle verdier og rettigheter (IPR) i styrer. Et viktig mål med samarbeidet er å bidra til at IP-strategi og IPR settes på agendaen i styrerommet og i ledergrupper.

Skal vi klare grønn omstilling og skape nye arbeidsplasser, trenger vi økt innovasjon. Vi trenger også å øke eksporten utenom olje og gass med 50% innen 2030. En viktig forutsetning for å få til dette, er kompetente og verdiskapende styrer i hele Norge. Med dette som bakteppe og en felles erkjennelse av at styrer har behov for økt IP-kompetanse, har Patentstyret og Styreforeningen inngått et samarbeid.

Hva forventer partene av samarbeidet?

Karl Ibsen er styrekonsulent og CEO i Styreforeningen.no og partner i Styresenteret AS.

— I dag er kompetansen ganske mangelfull i mange SMB virksomheter, sier han. — Forståelsen og kunnskapen oppleves å være gjennomgående ganske lav blant styremedlemmer og eiere generelt. Jeg håper at samarbeidet vil skape mer fokus på de fagområder Patenstyret arbeider med rundt i norske styrerom. Vi må finne gode måter å få dette inn i kurs og annen opplæring. Vi har kunder og medlemmer som har forventninger om at de raskt skal få praktisk hjelp og råd viudere etter et kurs. Det vil være lettere med samarbeidet med Patenstyret på plass. Da vil de få mer forståelse for hvem vi er og hva vi gjør. Styret har flere roller, og vårt budskap passer inn på flere områder, både hva IPR er, og hvordan arbeidet med dette bør organiseres i virksomhetene. Det bør være et sjekkpunkt på oversikten over hvordan bedriftene organiseres og hva styrer bør ha fokus på.

Bjarne Aamodt er partner i Styresenteret AS. — Styret har to hovedoppgaver, sier Aamodt.

— Det ene er å passe på at ting er på stell. Det har de fleste klart for seg. Det er kontrollsiden. I tillegg skal det bidra til at bedriften skaper flere verdier enn å unngå feil, altså et verdiskapende styre. Du kan sammenligne det med å kjøre bil. Du kjører ikke bil kun for å følge trafikkreglene, det gir ingen verdi. På samme måte vil det å bare unngå feil i en bedrift ikke skape verdier. Styret må være fremoverlent overfor ledelsen og bidra til å skape utvikling og innovasjon. Du må ha minst halvparten av fokuset på fremtiden.

— Jeg tror at kompetansen om IPR er til stede i større selskaper, men i mindre virksomheter er det litt variabelt. Der er det flere bedrifter med kun et kontrollstyre. Styresenteret skal bidra til kunnskap, kompetanse og erfaringsakkumulering hos eiere og styre.

Kommunikasjonsdirektør Elisabet Mæland Fosse 

— Vi gleder oss over dette samarbeidet som skal bidra til økt fokus på IP-kompetanse i styrer. Det er også vår erfaring at kunnskapen om immaterielle verdier og rettigheter er for lav, spesielt i små og mellomstore virksomheter. Skal vi lykkes med å øke eksporten med 50% og redusere klimagassutslippene med 55% innen 2030, trenger vi mer innovasjon og nye løsninger. Da må vi også løfte kompetansen og fokuset på IP.

I situasjoner med oppkjøp eller salg av virksomheter, investering i forskning og utvikling, inntreden i nye markeder og når det inngås samarbeid med andre bør de riktige og viktige IP-spørsmålene stilles.  Å ta kloke bevisste valg, enten ved hjelp av profesjonelle rådgivere eller egne ressurser, er avgjørende for å skape verdier og styrke bedriftens konkurranseposisjon. I en global og digital økonomi hvor de immaterielle verdiene gjennomsnittlig utgjør over 90 % av verdiene i et selskap – så er kunnskap om hvordan disse verdiene skal forvaltes og utnyttes strategisk og operativt helt essensielt, sier Fosse.

Relaterte artikler