Illustrasjon på hydrogenpatenter fra EPO-rapporten

Hydrogenpatenter for en fremtid for ren energi

Det europeiske patentverket (EPO) og International Energy Agency (IEA) har utarbeidet en global trendanalyse av innovasjon langs verdikjeder for hydrogen.

Analysen er en omfattende, global og oppdatert undersøkelse av hydrogenrelatert patentering. Den dekker teknologier for hele spekteret av hydrogenforsyning: lagring, distribusjon, transformasjon og applikasjoner for sluttbrukere. I tillegg er det gjort en sammenligning av innovasjon relatert til etablerte fossilt brensel med nye teknologier motivert av klimautfordringen.

Hovedfunn

  • Global patentering innen hydrogen ledes av Europa og Japan. I Europa er det Tyskland, Frankrike og Nederland som ligger på topp. USA tapte terreng i perioden 2011–2020 og hydrogenrelatert innovasjon fra Sør-Korea og Kina begynner først nå å dukke opp på internasjonalt nivå. I Norge har vi svært få patentsøknader knyttet til hydrogen.
  • Innovasjon innen etablerte hydrogenteknologier er dominert av den europeiske kjemiske industrien, men de nye hydrogenpatenterende tungvekterne er selskaper fra bil- og kjemisektoren som fokuserer på elektrolyse og brenselcelleteknologi.
  • Mens produksjon av hydrogen forblir nesten utelukkende basert på fossilt brensel, viser patentene allerede et stort skifte mot alternative lavutslippsmetoder. Dette skiftet forutser en boom for elektrolysører, et felt der Europa har fått et forsprang når det gjelder ny produksjonskapasitet.
  • Patenteringsaktivitet knyttet til forbedringer i eksisterende teknologier for lagring av hydrogen og produksjon av ammoniakk og metanol vokste jevnt fra 2001 til 2020. Innovasjon innen utvikling av hydrogenbaserte drivstoff tapte imidlertid fart det siste tiåret.
  • Patenteringsaktivitet innenfor hydrogenbruk i bilsektoren fortsetter å ekspandere med mye høyere hastighet enn andre sluttbrukerapplikasjoner, selv med noen nylige fremskritt for bruk av hydrogen til stålproduksjon. Innovasjonen innenfor andre industrielle applikasjoner som langdistansetransport med hydrogenbasert drivstoff har imidlertid ennå ikke fått betydelig fart.
  • Patentering gjør det lettere for start-ups innenfor hydrogenfeltet å få investorer. 80% av investeringene i slike start-ups er i selskaper som allerede har en patentsøknad, noe som indikerer viktigheten av patentering for unge firmaer på dette området
  • De ujevne trendene innen hydrogenrelatert patentering på tvers av teknologier og regioner gir muligheter for politisk handling for å bidra til å realisere en fremtid med netto nullutslipp.

Rapporten

Les mer om hovedfunnene eller last ned hele rapporten.

Relaterte artikler