Global Innovation Index 2023 rapport

Norge kryper oppover på Global Innovation Index

Global Innovation Index bruker 80 indikatorer for å spore globale innovasjonstrender i mer enn 130 økonomier.

I årets ranking har Norge hatt en liten bevegelse i riktig retning, og er nå på 19. plass. Sveits, Sverige, USA, Storbritannia og Singapore er verdens mest innovative økonomier i 2023.

Rapporten fra WIPO viser at vitenskapelige publikasjoner, forskning og utvikling (FoU), antall venturekapitalavtaler (men ikke verdien) og patenter fortsatte å øke til høyere nivåer enn noen gang. Vekstratene var imidlertid lavere enn de eksepsjonelle økningene i 2021. Indikatorer innen informasjonsteknologi, helse og energi fortsetter å vise fremgang. Samlet sett utvikler bruken av teknologi seg positivt, selv om gjennombruddet for enkelte teknologier som elektriske kjøretøy og kreftbehandling fortsatt er lav.

– Dette er en oppløftende nyhet. Selv om det er for tidlig å si om oppgangen utgjør en klar tendens, kan vi håpe at årets rangering er et lite skritt i retning av et næringsliv som er mer teknologi- og kunnskapsbasert, og som skaper økt konkurransekraft av sin innovasjon.

PS_Kathrine_Myhre_3192

Kathrine Myhre

Direktør i Patentstyret

Et økt fokus på grønne og bærekraftige løsninger, der vi går fra råvare- til kunnskaps- og teknologibasert næringsutvikling og eksport, vil bidra til at vi løftes ytterligere noen hakk på rangeringen.»

Relaterte artikler