Kathrine Myhre og Håkon Haugli viser frem signert samarbeidsavtale

Ny samarbeidsavtale mellom Innovasjon Norge og Patentstyret

Denne uken undertegnet Innovasjon Norge og Patentstyret en samarbeidsavtale som legger grunnlaget for tettere dialog og felles og koordinert aktivitet. Målet er å øke kunnskapen om hvordan immaterielle eiendeler og rettigheter beskyttes og å dekke næringslivet og kundenes behov for tjenester.

Hele 90 % av verdiene i en bedrift er immaterielle*, og derfor er det helt avgjørende å både beskytte og forvalte disse verdiene på en god måte. Immaterielle verdier omfatter blant annet kjennetegn som navn, logoer, design, åndsverk, patenter, programvare, oppskrifter, lisenser, prototyper osv. For å sikre bedriftens konkurransefortrinn og øke bedriftens verdi, bør bedriften derfor å ha et bevisst forhold til forvaltning av sine immaterielle verdier og rettigheter.

Patentstyret er det nasjonale senteret for immaterielle verdier og rettigheter. Patentstyret behandler søknader og gir rettigheter til patent, varemerke og design i Norge, både for norsk og utenlandsk næringsliv. Patentstyret tilbyr også forundersøkelser og «freedom to operate»-analyser, sprer kunnskap om betydningen av immaterielle verdier gjennom et bredt spekter av kurs og arrangementer, og tilbyr veiledning for næringsliv, akademia og innovasjonsøkosystemet.

Direktør i Patentstyret, Kathrine Myhre, understreker viktigheten av at bedrifter har en god IP-strategi og at de tar bevisst stilling til hvordan de immaterielle verdiene skal beskyttes og forvaltes både i nasjonalt og globalt marked.

– Det at bedriftene har enerett til sine innovasjoner, produkter og varemerker er helt avgjørende for å skape nasjonal og internasjonal konkurransekraft og tiltrekke seg både offentlig og privat kapital. God og strategisk håndtering av selskapets immaterielle verdier bidrar til å sikre skaleringskraft og er en viktig forutsetning for å lykkes i det globale markedet, sier Myhre.

– Patentstyret og Innovasjon Norge har jevnlige møter hvor vi deler erfaringer og kompetanse. Vi er godt i gang med å fornye det digitale tilbudet og informasjonen på våre respektive nettsider.

Innovasjon Norge tilbyr rådgivning om beskyttelse og kommersiell utnyttelse av bedriftens immaterielle verdier, og ser dette i sammenheng med virksomhetens øvrige strategi. De har også økonomiske støtteordninger. Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, understreker at samarbeidsavtalen er viktig for å sikre et best mulig tilbud til næringslivet.

—Innovasjon Norge er gjennom våre kontorer internasjonalt og i norske regioner i tett kontakt med bedriftene. Gjennom vår rolle som sparringspartner er vi selvfølgelig opptatt av at norske bedrifter får best mulig verktøy for å sikre sine verdier. IPR er ett av disse verktøyene, sier Hauglie.

Relaterte artikler