R i sirkel som er symbolet for registrert varemerke

Ny utgave av klassifikasjon for varemerker 2024

1. januar 2024 kommer en ny utgave av den internasjonale klassifikasjonen for varer og tjenester (Nice-klassifikasjonen).

Eksempler på nye angivelser i listen:

  • Klasse 9: Downloadable virtual clothing – nedlastbare virtuelle klær
  • Klasse 25: Clothing authenticated by non-fungible tokens (NFTs) – klær autentisert med non-fungible tokens (NFTs) NB! Dette er fysiske klær
  • Klasse 36: Online banking services rendered in virtual environments – online banktjenester i virtuelle miljøer
  • Klasse 40: Carbon capture – karbonfangst
  • Klasse 41: Simulated travel services provided in virtual environments for entertainment purposes – simulerte reiser tilveiebragt i virtuelle miljøer for underholdningsformål

Aktuelle lenker

Relaterte artikler