Personer tester ut AR-briller

Saker behandlet i Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser i 2023

Meklingsnemnda har i 2023 meklet i to saker. I begge sakene hadde arbeidsgiver overtatt retten til en oppfinnelse som arbeidstakerne hadde gjort, men partene hadde ikke blitt enige om hva som skulle være rimelig godtgjøring for oppfinnelsen.

Det var kun i den ene saken at meklingen førte frem. Arbeidsgiver og arbeidstakerne ble til slutt enige om et beløp og forliksprotokoll ble undertegnet. Et forlik inngått i Meklingsnemnda har samme virkning som rettsforlik, og tvisten er som utgangspunkt dermed å anse som løst.

I den andre saken lyktes partene dessverre ikke å komme til enighet. Partene må dermed se seg om etter andre måter å løse tvisten på.

Meklingsnemnda for Arbeidstakeroppfinnelser lykkes stort sett med å hjelpe partene med å komme til enighet. Vi håper at flere benytter seg av muligheten for å komme til en minnelig løsning ved hjelp av mekling i Meklingsnemnda.

Har du spørsmål om ordningen?

Ta kontakt med Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR), som er sekretær for Meklingsnemnda.

Relaterte artikler