Bilde av en sykepleier som legger på et spesielt laken på en sykehusseng.

ASAP Norway satser internasjonalt med spesialtilpasset oppdekningsutstyr

Gjennom mange års arbeid på en fødeavdeling, opplevde Astrid Skreosen at sykehusets fødelaken ikke fungerte optimalt. Hun utviklet et nytt produkt som skulle gi en bedre opplevelse for både de fødende og de som jobbet på fødestuen. Sikring av rettigheter har vært viktig fra starten.

ASAP Norway ble etablert i 2007 av gründer Astrid Skreosen. Hun jobbet som hjelpepleier ved fødeavdelingen på sykehuset i Telemark, og så behovet for et spesialtilpasset fødelaken som kunne beskytte madrassen, redusere behovet for rengjøring og gi mindre avfall. Kravene til et bra produkt var blant annet at det skulle sitte godt fast i sengen, at det var sterkt, men tynt, og at det effektivt samlet opp væske.

Skreosen fikk med seg flere i utviklingsprosessen, blant annet Sintef, Tronerud Engineering Hønefoss, Oseberg Engineering Sandefjord og Purenviro. Hun utviklet et høyabsorberende laken med høy løftestyrke. Dette produktet bidro til mindre søl, mindre ressursbruk og bedre hygiene for de fødende.

ASAP Norway har etter hvert utviklet neste generasjons oppdekningsutstyr til sengeposter, bord og bårer der det er spesielle behov knyttet til søl og væske. Lakenet finnes i ulike kvaliteter som dekker ulike behov, og alle produktene er Svanemerket. Produktutvikling og produksjon skjer ved ASAPs egen fabrikk i Telemark.

Internasjonalt marked

ASAP Norway har vært i markedet siden 2012 og har etablert et internasjonalt nettverk av distribusjonspartnere i Norden og Nord-Europa. De har utvidet virksomheten utover helsesektoren, og selger blant annet til gravferdsbransjen, Forsvaret og industrien. De jobber nå med ulike bransjer og industrier i 26 land. 

– Patentene ble viktig fra starten for å sikre oss mot konkurrerende virksomheter og samtidig synliggjøre innovasjonshøyde overfor interessentene.

Astrid Skreosen

Gründer ASAP Norway

astridSkreosen320x320

Astrid Skreosen

Gründer ASAP Norway

Sikret rettigheter i de viktigste markedene

Selskapet sjekket først om de fant liknende produkter nasjonalt, noe de ikke gjorde. Som en del av patentsøknaden ble det senere undersøkt om det fantes liknende eller overlappende patenter internasjonalt.

Produktets kombinasjon av ulike egenskaper, oppbygning og tilvirkningsmetode viste seg å være unik, og kunne dermed patenteres. Dette var viktig som del av en langsiktig strategi for å bidra til å sikre verdiene i selskapet og gi en viss beskyttelse i et utvalg av de viktigste markedene internasjonalt. Lakenet er patentert i USA, Canada og i store deler av Europa. Produksjonsteknologien har de så langt valgt å holde hemmelig.

Firmanavnet og noen av produktnavnene er registrert som varemerker. For ASAP Norway har det vært viktig å verne om verdien av varene og varemerket som selskapet står for. De har opplevd at andre aktører har brukt de samme begrepene i konkurranse med selskapet uten selv å oppfylle de samme kravene. Da har patentet og varemerket vært viktig.

ASAP Norway fikk hjelp av Plougman og Vingtoft til patentprosessen, og de bistår dem også med administrasjon og betaling for å opprettholde rettighetene.

Støtteordninger og investorer

ASAP har fått noen offentlig midler i oppstartsfasen, blant annet gjennom Ofu-prosjekt fra Innovasjon Norge og Klosterøyafondet.

Patentene og rettighetene i selskapet har vært viktig for eksterne investorer for å synliggjøre innovasjonshøyde og understøtte risikoen ved å investere i selskapet.

Innovasjon for fremtiden

– Fremtiden stiller krav til at nye produkter skal favne flere behov i ett og samme produkt og gjøre hverdagen enklere, tryggere og mer miljøvennlig. Produktet skal også frigjøre ressurser som kan brukes til andre og viktigere ting. Vi kaller det bærekraftig innovasjon, og det får oss til å gløde, sier Astrid Skreosen, gründer og salgssjef i ASAP Norway. 

Råd til andre

– Viktigheten av patent og varemerket på en ide bør vurderes i sammenheng med strategien for selskapet og hvilke ressurser man har til rådighet. Selve søknadsprosessen her en stor nytteverdi i seg selv. Den kvalitetssikrer unikheten og innovasjonshøyden samtidig som den kan hjelpe selskapet med å spisse seg mot ulike markedsområder, avslutter Skreosen.

Relaterte artikler