Bilde av to jenter med ryggsekk

Beckmann: Varemerkevern er viktig for å hindre kopiering

Beckmann har sidan 1946 utvikla skolesekker til barn og ungdom, og er i dag Skandinavias leiande merkevare for skolesekker. Dei satsar på gode og trygge produkt som varer lenge, og er opptatt av å verne både namn og design.

Fimaet har sidan oppstarten hatt fokus på å lage ergonomisk gode sekker til barn. I motsetning til dei fleste konkurrentane i bransjen, har dei sekkene som hovudprodukt. 

Dei designar og utviklar alle produkta i Noreg, mens produksjonen skjer i Kina. 60 % av omsetninga er eksport, og dei sel til over 20 land.

Sommaren 2021 blei dei kjøpte opp av eit børsnotert kinesisk selskap som driv innanfor skrivesaker og tilbehøyr. Rettar var viktig i samband med due diligence og oppkjøp. Bakgrunnen for oppkjøpet er eit ønske om å vekse i Kina.

– Då selskapet blei selt, var det heilt avgjerande at vi hadde kontroll på dei immaterielle eigendelane.

Ole Falk Hansen

Dagleg leiar Beckmann

Bilde av en mann

Ole Falk Hansen

Dagleg leiar Beckmann

Dei har registrert namnet og logoen som varemerke, og designregistrerer nye produkt. Produkt som blei utvikla tidlegare er ikkje designregistrerte, noko dei angrar i dag. Det ville gjort det enklare å forsvare seg mot kopiering. Dei søkjer patent for unike funksjonar ved sekkene, sjølv om det meste av sekker er produsert med kjend teknologi. I Kina har dei verna spesifikke fargar og mønster med copyright.

Dei brukar to fullmektigbyrå i Noreg som hjelper dei med søknader og oppfølging av rettar, og eit eige byrå i Kina.

Dei har opplevt nokre klare kopitilfelle i Kina. I tillegg har dei hatt ein del saker med etterlikningar av design i vestlege land. Dei kontaktar alltid leverandørar som dei meiner etterliknar, og ber dei fjerne produkta frå marknaden. Dei har vunne ei etterlikningssak i Næringslivets konkurranseutval. I andre tilfelle har dei brukte marknadsføringslova for å få stoppa kopiprodukt.

Relaterte artikler