Grønn teknologi – globale trender og muligheter for norsk næringsliv

En gjennomgang av høydepunktene fra Patentstyrets patentlandskapsanalyse innenfor grønn teknologi.

Samfunnet har høye forventninger til innovasjon og utvikling av grønn teknologi. Da er det viktig at bedriftene som produserer det Norge skal leve av, har et faktabasert grunnlag. Derfor laget Patentstyret en patentlandskapsanalyse.

I denne videoen får du innblikk i

  • Hvilken nytte du kan ha av patentlandskapsanalysen
  • Sammendrag og høydepunkter fra analysen
  • Hvilke forutsetninger norsk næringsliv har for å gjøre det bra innen grønn teknologi og miljøvennlig energi
  • Hvordan virkemiddelapparatet kan bidra til "det grønne skiftet"

For hvem?

Denne videoen passer for deg som ønsker et bedre faktagrunnlag for framtidige innovasjonsbeslutninger knyttet til analysens tre hovedområder: CO2-fangst og -begrensende tiltak, fornybar energi eller transport. 

Les hele patentlandskapsanalysen "Grønn teknologi – globale trender og muligheter for norsk næringsliv" og se hvilke andre landskapsanalyser vi har publisert.

Foredragsholdere

Fredrik Lundvall, senioringeniør i Patentstyret og hovedansvarlig for landskapsanalysen i denne videoen.

Opptaket er fra: 14. juni 2022

Varighet: 75 minutter