Foto: iStockphoto

Enerett til varemerke – viktige valg (30 min)

Et opptak om hvorfor og hvordan du raskest og enklest mulig kan sikre deg eneretten til varemerket for varene eller tjenestene dine.

Et registrert varemerke er en navngivelse av det produktet eller de tjenestene du og bedriften din kan utnytte kommersielt og tjene penger på. Et registrert varemerke kan også holde andre aktører og konkurrenter på avstand. I dette opptaket får du viktige tips og triks som gjør det raskere og enklere for deg å søke Patentstyret om registrering av varemerket ditt.

I dette opptaket lærer du:

  • Hvilke typer varemerker du kan velge mellom.
  • Hvordan du søker og hva søknaden skal inneholde.
  • Beste praksis for riktige valg av vare- og tjenesteklasser for dine produkter og tjenester
    • Søknadsveiviseren
    • Produktvelgeren

Når: Opptaket er tilgjengelig til 31.12.2023
Pris: Gratis
Tid: Ca. 30 min

Foredragsholder

Siri Leander
Siri Leander

Siri Leander er kvalitetsleder i Patentstyret. Hun har vært ansatt i Patentstyret siden 2005 og er også saksbehandler for varemerkesøknader. Hun har ansvar for kvalitetsstyringssystemet i Patentstyret, inklusive interne og eksterne revisjoner i forbindelse med Patentstyrets ISO-sertifisering, og hun gir råd til ledelsen om fagområdet. Siri har en mastergrad i litteratur med påbygging i ledelse, og har også tatt semesteremne i patent-, varemerke- og designrett ved Universitetet i Oslo. Hun har deltatt i ulike eksterne arrangementer og har holdt foredrag om immaterielle rettigheter.

Vis hele teksten
Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: