Bokstaver på post-it-lapper: ROI
Foto: iStockphoto

Kunsten å beskytte design (60 min)

Produkters utseende er avgjørende i markedet. Er du opptatt av å få avkastning fra dine investeringer i design? Dette webinar-opptaket viser deg hvordan du kan bruke design og designregistreringer som et forretningsmessig fortrinn.

I dette opptaket settes søkelyset på verdien av å få enerett til produksjon, bruk, salg og fortjeneste fra av eget design, og hvordan et beskyttet design kan brukes strategisk. Vi ser nærmere på når designregistrering passer inn i designmetodikken, og når i designprosessen du bør vurdere å søke om beskyttelse.

Sentrale temaer:

  • Designbeskyttelse – hva og hvordan
  • Bedriftscase: Heymat – når kreativitet møter næringslivet
  • Strategisk bruk av design
  • Støtteordninger for design

DOGA og Heymat delte erfaring og kunnskap, og sammen markerte vi FN-dagen for kreativitet og innovasjon.

For hvem?

Passer for deg som er opptatt av forretningsutvikling basert på design, jobber som designer eller jobber sammen med designere om utvikling av produkter.

Når: Opptaket er tilgjengelig til 31. desember 2024
Pris: Gratis
Tid: 60 min

Foredragsholdere:

  • Tarald Trønnes, seniorrådgiver - design fra DOGA (Design og arkitektur Norge), i ny stilling som Business Development Director i Designit, fra desember 2021
  • Sonja Djønne, CEO hos Heymat
  • Jens Hermann Ruge, advokat for Advokatfirmaet Zacco AS
  • Sabrina Fregosi, rådgiver - design og varemerke i Patentstyret
Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: