Kompetansen i Patentstyret

Vi har ca 80 ingeniører, 40 jurister og andre eksperter som gjerne hjelper deg der du er i prosessen.

Patent

Vi har ca 80 patentingeniører med kompetanse på de fleste tekniske områdene. Her kan du lese litt om noen av dem.
Les mer om kompetansen på patentområdet

Varemerke og design

Vi har ca 40 jurister og andre høyt utdannede medarbeidere som jobber med varemerke- og designregistrering, samt med internasjonalt arbeid innen immaterielle rettigheter. Her kan du lese litt om noen av dem.
Les mer om kompetansen på varemerkeområdet
Les mer om kompetansen på designområdet

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: