IPR-forsikring

Også kalla rettstvistforsikring og patentforsikring.

Det kan lett bli dyrt viss du hamnar i ein tvist om immaterielle rettar. Rettstvistforsikring, også kalla IPR-forsikring, kan redusere kostnadsrisikoen vesentleg viss du må ut med store beløp til advokatutgifter, rettsak eller erstatning.

Les meir om IPR-forsikring

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: