Klagemoglegheiter plantesortsnemnda

Du sender klager i saker om planteforedlarrett til Plantesortsnemnda. Klager blir behandla av Klagenemnda for industrielle rettar, KFIR.

Den som avgjerda har gått imot, kan klage på følgjande avgjerd:

  • Avslag på søknad (planteforedlarrettslova § 12)
  • Godkjenning av søknad trass i motsegn (§ 12)
  • Avgjerd av krav om overføring av søknad (§ 12)

Planteforedlarrettslova (lenkje til Lovdata)

Meir informasjon

Informasjon om kven som kan klage, klagefrist, innlevering av klage, grunngiving, klagegebyr og anna finn du på nettsidene til Klagenemnda for industrielle rettar (www.kfir.no).

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: