Kontor med bærbar datamaskin og strekkodeskanner på produktets skrivebord med brune bokser på bordet

Begrensninger i varefortegnelsen for varemerker

Hvilke begrensninger godtar Patentstyret i en allerede innsendt varefortegnelse? En varefortegnelse kan aldri utvides etter innlevering av søknad, men den kan begrenses. Dette gjøres typisk for å unngå registreringshindringer eller for å kunne inngå avtaler med innehavere av tidligere registrerte rettigheter.

Varene og tjenestene skal angis «klart og tydelig», se varemerkeforskriften § 10. Dette betyr at markedet (konkurrentene), Patentstyret og andre myndigheter skal kunne bestemme omfanget av eneretten som søkes på grunnlag av varefortegnelsen. (F.eks. for å vurdere handlefriheten til andre næringsdrivende). 

Relaterte artikler