Slik søker du varemerkeregistrering

Dette bør du lese før du går i gang med søknaden. Når du har sendt inn søknaden til Patentstyret kan du ikke gjøre endringer, og du vil ikke få tilbake søknadsgebyret. 

Les mer om Sjekk om varemerket er ledig

Sjekk om varemerket er ledig

Her kan du sjekke om det finnes andre varemerker som ligner på ditt, da dette kan hindre din bruk. Gjør et søk i vårt varemerkeregister.

Les mer om Send søknad

Send søknad

Er du klar til å sende oss en søknad? Start eller fortsett på søknaden din om registrering av varemerke her.

Før du starter søknaden

Det er visse krav som må være oppfylt for at vi skal registrere varemerket. Blant annet må ikke andre ha registrert det samme varemerket.

Du må også velge hva slags varemerke du skal søke registrert, for eksempel en ren tekst eller en logo/figur. Dette kan ha betydning for om du får varemerket ditt registrert eller ikke, og kan også påvirke hva slags vern du får. Du kan velge å søke om flere typer merker, men husk at du bare kan levere inn ett merke per søknad.

Valg av varer og tjenester (produkter)

Når du søker om varemerkeregistrering, må du velge hvilke varer og tjenester varemerket skal brukes på. Eneretten du får, gjelder bare for de varene og tjenestene du velger. Disse er delt inn i et internasjonalt klassesystem. Klasse 1-34 er for varer og klasse 35-45 for tjenester. Alle klassene har en klasseoverskrift som forklarer hvilke produkter som inngår i klassen. 

Skal du selge og markedsføre dine egne produkter, får du denne eneretten ved registrering av selve produktet. Du trenger derfor ikke velge en egen klasse for markedsføring for dette.

Blogger-markedsforer-produkter

Glemt å føre på noen produkter?

Du kan dessverre ikke legge til flere produkter etter at søknaden er levert. Tenk derfor godt over hvilke produkter du skal bruke varemerket på nå og i fremtiden.

En liste over varer og tjenester kan aldri utvides etter innlevering av søknad, men den kan begrenses.

Begrens listen over varer og tjenester (varefortegnelsen)

Hvis Patentstyret under søknadsbehandlingen finner grunner til å nekte å registrere varemerket ditt for noen varer eller tjenester, kan det være aktuelt for deg å begrense listen over varer og tjenester. 

Du må angi varene og tjenestene «klart og tydelig», se varemerkeforskriften § 10. Dette betyr at markedet (konkurrentene), Patentstyret og andre myndigheter skal kunne bestemme omfanget av eneretten du søker på grunnlag av varefortegnelsen. (F.eks. for å vurdere handlefriheten til andre næringsdrivende.)

Du kan begrense varefortegnelsen ved å:

 1. slette en angivelse
 2. spesifisere en angivelse til å omfatte noe bestemt, for eksempel; “maskiner, nemlig symaskiner”
 3. ekskludere noe fra en vid angivelse, for eksempel “Klasse 9: Operativsystemer, unntatt operativsystemer for mobiltelefoner».

Tips for å lage en klar og entydig begrensing:

 • Du kan gjøre en generell term mer spesifikk. (Eksempel: Fra «Farmasøytiske produkter» til «allergimedisin».) 
 • Hvis du må bruke unntak, bør unntaket gjelde konkrete varer og tjenester og være klart og konsist angitt. (Eksempel: Fra Sportsutstyr» til «Sportsutstyr, unntatt fotballer») 
 • Du kan bare unnta varer og tjenester som allerede inngår i den den innleverte varefortegnelsen. 
 • Objektive egenskaper ved varen eller tjenesten er ofte OK, mens mer subjektive egenskaper ved varen eller tjenesten fort blir uklare (for eksempel varens kvalitet eller hvem omsetningskretsen er). Altså er “Kaffe, unntatt koffeinfri kaffe» klart fordi koffeinfri er en objektiv egenskap ved varen, mens «Kaffe, bare for salg i Innlandet» er uklart i denne sammenhengen fordi kaffe er kaffe uansett hvor den selges. 

EUIPO har i sine guidelines gitt en oversikt med eksempler over hvilke begrensinger de godtar og ikke godtar. Følger du disse retningslinjene når du foretar en begrensing, vil Patentstyret også kunne goda den.

Hva er en bindende begrensning?

 • Du leverer inn en ny, godkjent varefortegnelse som du ber Patentstyret legge til grunn i den videre behandlingen
 • Du leverer inn en ny varefortegnelse som er lik et forslag fra Patentstyret
 • Du leverer inn en ny varefortegnelse uten forbehold.

Du kan kreve at varemerkesøknaden eller -registreringen deles i to eller flere søknader eller registreringer. Det kan være aktuelt hvis vi ikke kan registrere søknaden for deler av varefortegnelsen, eller hvis man skal overføre varemerket med enkelte av produktene til noen andre. 

Filformat

Vi anbefaler at du bruker følgende filformat:

 • For tekstdokumenter: .docx eller .PDF
 • For bilder: .jpg
 • For lister: .xml

Vi kan ikke motta filer via eksterne filoverføringsprogrammer som f.eks. Dropbox eller Wetransfer. Du må sende dokumenter via Altinn eller e-post. 

Finne påbegynt eller sendt søknad?

Når du har levert søknaden din vil all videre korrespondanse i søknadsbehandlingen mellom deg og oss foregå digitalt. Brev vil bli tilgjengelig under "Mine meldinger" og i meldingsboksen din i Altinn. Kvitteringen din vil være tilgjengelig her i ettertid. 

Betaling

Du betaler samtidig som du sender inn søknaden via søknadsveiviseren vår.

Hvis du leverer inn søknaden via Altinn, kan du betale samtidig eller be om å få tilsendt en faktura.

Utenlandske kunder uten norsk personnummer må bruke egne skjemaer. 

Behandlingstid

Har du betalt ved innlevering av søknaden din og valgt forhåndsgodkjente termer fra Produktvelgeren, kan du forvente svar på søknaden innen 3 uker. Behandlingen av lyd-, bevegelses-, multimedia- og hologrammerker kan ta lengre tid.  

Hvis søknaden ikke er betalt ved innlevering eller du ikke har valgt forhåndsgodkjent varefortegnelse, kan du forvente svar innen 4 måneder etter at vi har mottatt betaling.

Start en varemerkesøknad

Gå direkte til vår søknadsveiviser for å starte søknadsprosessen. Lenken går til en innloggingsside. Etter innlogging kan du starte på søknaden.

Les mer om Start en varemerkesøknad

Start en varemerkesøknad

Gå direkte til vår søknadsveiviser for å starte søknadsprosessen. Lenken går til en innloggingsside. Etter innlogging kan du starte på søknaden.

Les mer om Lær mer om varemerker

Lær mer om varemerker

Vi tilbyr opptak av en rekke tidligere kurs og webinarer om varemerker, som du kan se gratis akkurat når det passer for deg.

Vi hjelper deg gjerne i prosessen

Få oversikt over moglegheiter som finst for deg, og korleis du eventuelt bør gå fram for å søkje. Patentstyrets ekspertar har lang erfaring og veit kva det er lurt å tenkje på.

Gruppe-mennesker-diskuterer-rundt-post-it-lapper

Har du lagt en plan for verdiene dine?

Visste du at så mye som 90 % av verdiene i innovative selskaper kan være immaterielle? Det er derfor viktig at disse verdiene forvaltes riktig. En gjennomtenkt strategi er like viktig for kommersiell suksess som finansiering, markedsføring og salg.

Slik fungerer en IP-strategi
Person-på-svarberg-ser-utover-havet

Skap verdier gjennom lisensiering

Ønsker du å finne nye forretningsmuligheter og inntektskilder? Kanskje du drømmer om å selge produktene dine i nye markeder?

Les om hvordan lisensiering kan åpne dørene til nye muligheter.

Les mer om lisensiering