Etter at du har fått en rettighet

Når du har fått en varemerkerettighet, bør du aktivt bruke den. Du bør også vurdere om du trenger internasjonal registrering hvis du opererer utenfor Norge. En varemerkeregistrering varer i 10 år, og må fornyes etter det.

Les mer om Søke i utlandet?

Søke i utlandet?

Skal du selge eller produsere varer eller tjenester i andre land, kan det være lurt å søke beskyttelse for varemerket ditt også der. Det er viktig at du søker før det er gått seks måneder fra du leverte inn søknaden i Norge. Les mer om ulike måter å søke i utlandet på.

Les mer om Følg med på konkurrentene

Følg med på konkurrentene

Det kan være interessant å følge med på hva andre gjør, for eksempel konkurrenter. Gjør enkle søk i vår database eller sett opp varslinger for å følge med.

Varighet

Registreringen varer i 10 år. Deretter må du betale en fornyelsesavgift hvert 10. år for å opprettholde registreringen din. Hvis du ikke betaler de nødvendige avgiftene, opphører den. 

Bruksplikt

Varemerket ditt må tas i bruk innen fem år fra registreringen. Dersom du ikke tar i bruk varemerket ditt innen fristen, kan dette føre til at vi sletter registreringen. 

Endringer i registreringen

Hvis det har skjedd endringer i registreringen, for eksempel navn, adresse, endring av innehaver eller fullmektig, må du melde dette skriftlig til oss før du fornyer registreringen.

Lisensiering

Du kan lisensiere ut varemerket ditt, slik at andre kan bruke det kommersielt. Dermed kan du nå ut til nye markeder og få andre til gjøre markedsførings- og salgsarbeidet. Varemerker kan også lisensieres inn, ved at du betaler for rettighetene til å bruke andres merker.

Hva kan du gjøre hvis du blir kopiert?

Har du oppdaget at andre bruker et varemerke som ligner ditt eget, for samme eller lignende varer eller tjenester? Dette kan være en krenkelse av din rettighet.

Opprett kontakt

Du kan ta kontakt med den andre parten og forklare synet ditt. Det er lurt å ta skriftlig kontakt som du senere kan dokumentere. Du bør legge ved en kopi av registreringen din og be den andre parten om å stoppe bruken av varemerket. I mange tilfeller kan du lykkes i å stoppe bruken når du kan dokumentere at du har enerett til varemerket. 

Søksmål

Hvis den andre parten ikke er enig med deg eller ikke tar hensyn til rettigheten din, kan du gå til søksmål for domstolene. Da bør du ta kontakt med en advokat som er spesialist på immaterielle rettigheter. En dokumentert rettighet i form av varemerkeregistrering vil være av stor betydning i en eventuell rettssak. 

Les mer om Innvendinger mot registrering av et varemerke

Innvendinger mot registrering av et varemerke

Du kan oppleve at andre kommer med innvendinger mot varemerket ditt i ulike faser av saksbehandlingen. Dette kan føre til at vi avslår en søknad eller sletter en registrering. Les mer om klageordninger her.

Les mer om Fornyelse

Fornyelse

Registreringen av varemerket er gyldig i 10 år. Om du ønsker å opprettholde rettigheten ut over 10 år, må du betale en fornyelsesavgift.

Gruppe-mennesker-diskuterer-rundt-post-it-lapper

Har du lagt en plan for verdiene dine?

Visste du at så mye som 90 % av verdiene i innovative selskaper kan være immaterielle? Det er derfor viktig at disse verdiene forvaltes riktig. En gjennomtenkt strategi er like viktig for kommersiell suksess som finansiering, markedsføring og salg.

Slik fungerer en IP-strategi
Person-på-svarberg-ser-utover-havet

Skap verdier gjennom lisensiering

Ønsker du å finne nye forretningsmuligheter og inntektskilder? Kanskje du drømmer om å selge produktene dine i nye markeder?

Les om hvordan lisensiering kan åpne dørene til nye muligheter.

Les mer om lisensiering

Se hvordan andre sikrer sine rettigheter