Søknadsprosess for varemerke – steg for steg

Her kan du se en forenklet oversikt over de ulike stegene i en søknadsprosess når du leverer en varemerkesøknad til Patentstyret.

 • Før du søker

  Søker

  Er varemerke riktig rettighet for deg?

  Ta testen for å finne ut om det er varemerke, design eller patent du skal søke.

 • Før du søker

  Søker

  Sjekk om varemerket er ledig

  Sjekk at ingen andre har registrerte rettigheter til samme merke. Det finnes flere måter å gjøre dette på.

 • Før du søker

  Søker

 • Søknadstidspunktet

  Søker

 • Patentstyret

 • Patentstyret

  Vi behandler søknaden

  Vi registrerer varemerket eller kontakter deg hvis søknaden har mangler eller registreringshindringer. 

  Du kan forvente svar innen 3 uker hvis du betaler ved innlevering av søknaden og bruker forhåndsgodkjente termer fra produktvelgeren. 

  Behandlingen av lyd-, bevegelses-, multimedia- og hologrammerker kan ta lengre tid.  

  Hvis du ikke betaler ved innleveringen eller ikke bruker forhåndsgodkjente termer fra produktvelgeren, kan du forvente svar innen 4 måneder

 • Søker

 • Patentstyret

  Fornyet vurdering av søknaden

  Når vi har mottatt brev fra deg, vurderer vi søknaden på nytt. Da kan vi registrere varemerket ditt, eller sende nytt avslag hvis varemerket ikke oppfyller kriteriene. 

  Hvis vi avslår søknaden din i en sak som er levert inn med ferdig godkjent varefortegnelse og som er betalt ved innlevering, kan du forvente å motta en ny vurdering innen 3 uker etter at du har sendt inn argumentene dine (annengangsskriv). 

  Hvis vi avslår søknaden din i en sak som ikke er forhåndsbetalt og/eller har forhåndsgodkjent varefortegnelse, kan du forvente å motta en ny vurdering innen 7 måneder etter at du har sendt inn argumentene dine (annengangsskriv). 

   

 • Søker

  Nytt svar til Patentstyret

  Er du fortsatt uenig med Patentstyrets vurdering og sender oss nye argumenter, vurderer vi saken én gang til. Finner vi at varemerket fortsatt ikke oppfyller varemerkelovens krav, vil vi sende deg et nytt brev om dette. Du kan da uttale deg én gang til i saken før vi treffer en endelig avgjørelse.

  Den endelige avgjørelsen har du mulighet til å klage på gjennom klageorganet vårt, KFIR.

 • Patentstyret

  Varemerket blir registrert

  Er alt i orden, registrerer vi varemerket og kunngjør registreringen i Norsk varemerketidende.

 • Eventuelle innsigelser

  Andre kan være uenig i at du får registrert varemerket ditt. Da kan de sende inn en innsigelse innen 3 måneder etter at registreringen har blitt kunngjort. Du får i så fall beskjed fra oss og mulighet til å svare på innsigelsen. 

 • Søker

  Vil du søke i andre land?

  Da bør du gjøre det innen 6 måneder fra innleveringsdatoen for søknaden, så beholder du samme virkningsdato (prioritet) som i den norske søknaden din.

   

 • Søker

  Ta varemerket i bruk

  Du må ta i bruk varemerket ditt i løpet av 5 år fra registreringstidspunktet. Bruker du ikke varemerket, kan du miste eneretten helt eller delvis.

 • Søker

  Fornyelse

  Varemerket kan fornyes hvert tiende år. Du må betale en fornyelsesavgift for at varemerket fortsatt skal være registrert.

Les mer om Lær mer om varemerke

Lær mer om varemerke

Vi tilbyr opptak av en rekke tidligere kurs og webinarer om varemerker, som du kan se gratis akkurat når det passer for deg.

Vi hjelper deg gjerne i prosessen

Få oversikt over moglegheiter som finst for deg, og korleis du eventuelt bør gå fram for å søkje. Patentstyrets ekspertar har lang erfaring og veit kva det er lurt å tenkje på.

Gruppe-mennesker-diskuterer-rundt-post-it-lapper

Har du lagt en plan for verdiene dine?

Visste du at så mye som 90 % av verdiene i innovative selskaper kan være immaterielle? Det er derfor viktig at disse verdiene forvaltes riktig. En gjennomtenkt strategi er like viktig for kommersiell suksess som finansiering, markedsføring og salg.

Slik fungerer en IP-strategi
Gruppe-mennesker-prater

Bestill en forundersøkelse

Synes du det er vanskelig å orientere deg og få oversikt over alle registrerte rettigheter som kan ha innvirkning på ideen din? Da kan du la oss gjøre en forundersøkelse for deg. Forundersøkelser er en betalt tjeneste som bestilles via Altinn.

Les mer om forundersøkelse

Lær mer om ulike rettigheter