Avslag på varemerkesøknaden

Du har fått avslag for alle varene og tjenestene du har søkt for, eller noen av disse. Er begrunnelsen at varemerket mangler særpreg eller at varemerket kan forveksles med andre varemerker? Les mer om hva du kan gjøre.

Klage på vurderingen

I brevet fra oss står det hvordan du skal gå frem hvis du ikke er enig i vår vurdering. 

  • Husk sende oss svar innen fristen som er gitt i brevet. 
  • Send inn argumenter som begrunner hvorfor du er uenig med oss. Vi vil da vurdere saken på nytt. Du kan enten argumentere selv, eller få hjelp av andre. En liste over profesjonelle rådgivere finner du i «Rådgiverdatabasen» hos Innovasjon Norge. 
  • Hvis vi mener at varemerket ditt mangler særpreg, kan det hende at det likevel kan registreres. Har du brukt varemerket ditt over lang tid og i hele Norge, kan det ha blitt innarbeidet. Da må du sende oss dokumentasjon som viser at varemerket ditt er godt kjent i hele landet, slik at vi kan vi gjøre en ny vurdering.
  • Du kan be om muntlige forhandlinger. 
  • Du kan be om fristforlengelse hvis du ser at det blir vanskelig å svare innen fristen.

Få hjelp og veiledning 

For å få en nærmere forklaring på innholdet i brevet eller en veiledning om hva du kan gjøre videre, kan du ringe saksbehandleren som har undertegnet brevet. Alternativt kan du ringe kundesenteret vårt på telefon 22 38 73 00. 

Du kan også avtale et digitalt eller fysisk møte med oss. Oppgi gjerne søknadsnummeret ditt når du kontakter oss. 

Registrer noen av av varene eller tjenestene

Har du fått beskjed om at Patentstyret kan registrere varemerket for noen av varene eller tjenestene, kan du skrive til oss at du vil ha varemerket registrert for de varene eller tjenestene vi oppga i brevet. Vi vil da registrere varemerket for disse varene eller tjenestene. 

Du får i så fall ingen formell avgjørelse som gjelder de varene eller tjenestene vi har avslått. Dette betyr at du ikke kan klage på Patentstyrets vurdering til klageorganet vårt, KFIR, med mindre du velger å dele søknaden. 

Send ny søknad

Du kan bearbeide varemerket ditt for å få et varemerke som oppfyller kravene til registrering, men da må du sende inn en ny søknad. 

For å lykkes bedre med den nye søknaden din, kan du lese mer om kravet til særpreg, forvekselbare merker og andre registreringshindringer.

Bruk varemerket ditt som det er, men vær varsom

Hvis Patentstyret avslår søknaden din fordi varemerket er beskrivende eller mangler særpreg, betyr det ikke at vi nekter deg å bruke det.

MEN, husk at du da ikke har enerett til varemerket, og du må forsikre deg om at du ikke krenker andres rettigheter etter markedsføringsloven, foretaksnavneloven eller varemerkeloven. 

Be om samtykke

Hvis noen har et varemerke som er forvekselbart med ditt, kan du kontakte innehaveren og be om samtykke til registrering av varemerket ditt. I så fall må du sende oss en kopi av samtykket.

Vi kan da registrere varemerket.

Administrativ overprøving

Mener du at et merke som hindrer at merket ditt kan registreres, ikke oppfyller kravene til registrering etter loven? Eller vet du at dette merket ikke har vært brukt på 5 år?

Da kan du sende inn et krav om administrativ overprøving for å oppheve eller slette denne registreringen som kan forveksles med ditt varemerke. 

 

Vi hjelper deg gjerne i prosessen

Ønsker du en avklaring på et avslag eller veiledning for å komme videre? Du kan ringe saksbehandleren som har undertegnet brevet eller kontakte kundesenteret vårt.

Oppgi gjerne søknadsnummeret ditt ved kontakt.

Gruppe-mennesker-prater

Bestill en forundersøkelse

Synes du det er vanskelig å orientere deg og få oversikt over alle registrerte rettigheter som kan ha innvirkning på ideen din? Da kan du la oss gjøre en forundersøkelse for deg. Forundersøkelser er en betalt tjeneste som bestilles via Altinn.

Les mer om forundersøkelse