Møter og muntlige forhandlinger

Patentstyret har fortrinnsvis skriftlig saksbehandling, men du kan likevel be om et møte eller muntlig forhandling om konkrete problemstillinger i en varemerkesak.

Møte

Et møte har en uformell karakter, og vi skriver normalt ikke et referat med en beslutning eller avgjørelse. Møte omhandler de spørsmålene du har i saken.

Du kan be om et møte med oss før du sender inn en søknad til Patentstyret og under hele søknadsprosessen.

Det kan for eksempel være hvis du ikke er helt sikker på hvilken type varemerke eller hvilke varer eller tjenester du skal velge. Eller hvis du har behov for en nærmere avklaring av problemstillinger i saken.

Vilkår for å kreve muntlig forhandling

Du kan kreve muntlig forhandling én gang per spørsmål, og du kan kun kreve forhandling om problemstillinger knyttet til en konkret sak.

Du må ha en saklig begrunnelse. Begrunn hvorfor en muntlig forhandling kan bidra til å opplyse saken bedre. Utenforliggende temaer eller forhold som allerede er tilstrekkelig klarlagt, anser vi ikke som saklig.

Vi kan avvise kravet om muntlig forhandling hvis vi mener at saken er tilstrekkelig opplyst når det gjelder problemstillinger som du ønsker å diskutere.

Forhandlingsprosessen i korte trekk

  • Vi avgjør hvorvidt vilkårene for forhandling er oppfylt, og setter tidspunktet for muntlig forhandling i løpet av tre uker fra kravet ble sendt inn.
  • Forhandlingen ledes normalt av to forhandlingskonsulenter fra Patentstyret, og foregår i utgangspunktet i Patentstyrets lokaler. Telefon- eller videokonferanse er også mulig. Forhandlingskonsulenten skal sørge for at saken blir tilstrekkelig opplyst under forhandlingen.
  • Innen to uker etter forhandlingen skal forhandlingskonsulenten sende deg et referat med en uttalelse eller treffe en avgjørelse i saken. 
  • Hvis du får beskjed om å gjøre noe, må du utføre dette innen to uker etter at referatet er sendt ut. Hvis du ikke er enig i beslutningen i referatet, må du be om en formell avgjørelse i saken innen samme frist. Saken blir henlagt hvis du ikke foretar deg noe innen fristen.

Hvordan be om muntlig forhandling eller møte?

Send Bruke skjemaet for korrespondanse i  Altinn (korrespondanse til Patentstyret (PS-002))og merk forespørselen "Krav om møte" eller "Krav om muntlig forhandling".