Særpreg

Varemerket ditt må skille seg ut i markedet, og kan ikke beskrive produktet ditt. Dette er krav for å få et varemerke registrert, og kalles særpreg.

Hva menes med særpreg?

Varemerker fungerer som en garanti for at varene og tjenestene kommer fra én bestemt produsent eller leverandør. Det er derfor et krav om at varemerket skal kunne gjøre kunden i stand til å kjenne igjen produktet i en kjøpssituasjon. 

Du kan derfor ikke få registrert et helt alminnelig reklameutsagn som «VI GJØR JOBBEN BILLIGERE», eller en enkel figur som utelukkende vil oppfattes som dekor på en vare. Et slikt slagord eller en slik figur vil ikke oppfattes som en garanti for at varene eller tjenestene kommer fra én bestemt produsent eller leverandør, og mangler derfor særpreg.  

Beskrivende merker

Varemerkeloven hindrer også registrering av beskrivende merker. Dette omfatter merker som for eksempel beskriver produktenes art, egenskaper, formål eller produksjonssted.  
 
Begrunnelsen for at beskrivende merker ikke kan registreres, er tosidig. For det første vil beskrivende merker bare oppfattes som informasjon om produktene og ikke som én tilbyders kjennetegn, og de mangler derfor særpreg. Det ville også vært urimelig for andre dersom noen fikk monopol på et ord som er rent beskrivende. Hvis for eksempel én kaffeprodusent hadde fått enerett til ordet «kaffe», ville dette vært urimelig overfor andre kaffeprodusenter.  

Gå til varemerkeloven hos Lovdata

Særpreg for ulike merketyper

I utgangspunktet kan alle slags tegn kan registreres som varemerke. Noen eksempler er: 

  • ord 
  • logoer 
  • figurer 
  • emballasje 
  • farger 
  • lyd- og multimediasekvenser 

Særpregsvurderingen er den samme for alle merketyper – at merket må skille seg ut i markedet, og ikke beskrive produktene. 

Merketypen kan påvirke særpregsoppfatningen

Selv om særpregsvurderingen i utgangspunktet er den samme for alle merketyper, vil merketypen likevel kunne ha noe å si for om man oppfatter varemerket som særpreget. 

Det er mulig å registrere en ren farge eller en kombinasjon av flere farger som et varemerke. For eksempel er det i teorien mulig å få en enerett til helt rosa ølbokser. Forbrukere er imidlertid ikke vant med å oppfatte farger som varemerker, og fargen vil bare oppfattes som et estetisk valg, og ikke som noens særlige kjennetegn. Skal man kunne oppnå enerett til et fargemerke, må det som regel dokumenteres at man har innarbeidet fargen som sitt særlige kjennetegn.  

Et ord eller en logo er på den andre siden enklere å få registrert, fordi forbrukeren er vant med å oppfatte ord og logoer som varemerker.

Designer lager utkast til logo på datamaskinen sin

Eksempler på særpreg

Under viser vi noen eksempler på merker med og uten særpreg. Dette kan gi en illustrasjon på hva Patentstyret kan og ikke kan registrere som varemerker. 

Varemerke: SWIX 

Varer: Klasse 28 - Skismøring.  

Saksnummer: 201608902 

Resultat: Har særpreg 

Begrunnelse: Ordet SWIX betyr ingenting. Det beskriver ikke varene, og vi mener det er godt egnet til å oppfattes som noens særlige kjennetegn.  

Varemerke: YOU DESIGN. WE DELIVER.  

Tjenester: Klasse 35 - Bestillingstjenester av elektroniske komponenter.  

Saksnummer: 201600998 

Resultat: Mangler særpreg 

Begrunnelse: Merketeksten fremstår kun som et alminnelig reklameutsagn. Merket vil ikke oppfattes som noens særlige kjennetegn.  

Varemerke: Burger Shack

BurgerShack.jpg
Burger Shack logo

Tjenester: Klasse 43 - Restauranttjenester. 

Saksnummer: 202110306 

Resultat. Har særpreg 

Begrunnelse: Merketeksten kan oversettes til «burgerbod». Når merket brukes for restauranttjenester kan den oppfattes som rent beskrivende, og andre aktører kan ha behov for å bruke den samme teksten. Fordi merketeksten oppfattes som rent beskrivende informasjon, mangler den også særpreg. 
 
Logoelementet over teksten, en tømmerhogger som spiser burger, vil oppfattes som noens særlige kjennetegn. Figuren gjør merket som helhet særpreget.  

Varemerke: Dailies

Dailies.jpg
Dailies logo

Varer: Klasse 9 - Kontaktlinser.  

Saksnummer: 202007660 

Resultat: Mangler særpreg.  

Begrunnelse: Ordet DAILIES vil umiddelbart oppfattes som informasjon om at kontaktlinsene er dagslinser eller er ment for å byttes ut daglig.  

Dråpefiguren vil oppfattes som beskrivende informasjon om at kontaktlinsene er fuktige eller holder øyet fuktig. Den blå bakgrunnen er rent dekorativ, og tilfører ikke særpreg til helheten.  

Samlet sett vil merket oppfattes som beskrivende, og vil ikke oppfattes som noens særlige kjennetegn.  

 

 

Varemerke: Apple

Apple.jpg
Apple logo

Varer: Klasse 9 - Datamaskiner.  

Saksnummer: 201716122 

Resultat: Har særpreg.  

Begrunnelse: Denne eplelogoen sier ingenting om varene, og er godt egnet til å oppfattes som et kjennetegn som utpeker én bestemt aktør.  

Dersom merket hadde vært søkt for epler, ville nok merket ikke vært særpreget.  

Varemerke: H. Lundbeck

H-Lundbeck.jpg
H. Lundbeck logo

Varer: Klasse 5 - Farmasøytiske og medisinske preparater.  

Saksnummer: 201708835 

Resultat: Mangler særpreg.  

Begrunnelse: Dette merket vil oppfattes som noe rent dekorativ og estetisk når det brukes på varene, som i dette tilfellet er farmasøytiske produkter. Forbrukeren vil ikke oppfatte merket som en garanti for at varene kommer fra én bestemt aktør.  

Varemerke: Graphical presentation (fargen sort) 

Laurent-Perrier.jpg
Laurent-Perrier grafisk presentasjon av fargen sort

Varer: Klasse 32: Øl.  

Saksnummer: 200305375 

Resultat: Mangler særpreg.  

Begrunnelse: I denne saken er det søkt om en enerett til selve fargen sort, for «øl».  

Dersom man ser en sort ølboks i en kjøpssituasjon, vil man bare tenke at dette er fargen på boksen, og ikke et varemerke. Merket mangler derfor særpreg.  

Av konkurransemessige hensyn er det også et behov for å holde farger frie for alle, og ikke gi enkeltaktører enerett til bestemte farger.  
 

 

Er det mulig å få registrert et varemerke som mangler særpreg?

Hvis du får avslag på en varemerkesøknad fordi merket mangler særpreg, er ikke dette nødvendigvis slutten på visa. Et varemerke som mangler særpreg kan registreres hvis du kan dokumentere at varemerket er innarbeidet i markedet. Med «innarbeidet» menes det at merket er godt kjent som noens særlige kjennetegn.  

Det skal imidlertid ofte mye til å innarbeide et merke som mangler særpreg. 

Les mer om Start en varemerkesøknad

Start en varemerkesøknad

Gå direkte til søknadsveiviseren vår for å starte søknadsprosessen. Lenken går til en innloggingsside. Etter innlogging kan du starte på søknaden.

Les mer om Lær mer om varemerker

Lær mer om varemerker

Vi tilbyr opptak av en rekke tidligere kurs og webinarer om varemerker, som du kan se gratis akkurat når det passer for deg.

Vi hjelper deg gjerne i prosessen

Få oversikt over moglegheiter som finst for deg, og korleis du eventuelt bør gå fram for å søkje. Patentstyrets ekspertar har lang erfaring og veit kva det er lurt å tenkje på.

Les mer om FJELL^ med unik snøbrettløsning
Person med snøbrett i en snøkledt fjellskråning
  • Kundehistorier
  • Patent
  • Varemerke

FJELL^ med unik snøbrettløsning

Kristina og Kjetil har en genuin interesse for å ferdes ute i fjellene og å kjøre snøbrett. Dette har resultert i selskapet FJELL^ , som utvikler snøbrett og tilbehør. Gründerne ønsket å lage en merkevare med funksjonalitet og uttrykk i fokus. De beskytter merkevaren og den unike løsningen med patent og varemerke.

Publisert 03. mai 2024