Velkommen til nye digitale Tidende

Mandag 4. mars lanserer Patentstyret Norske tidende i digitalt format. Kunngjøringer av opplysninger om patenter, varemerker og design skjer ukentlig i Norske tidende fra og med uke 10/2024.

Norsk design-, varemerke- og patenttidende er de offisielle kildene til informasjon om industrielle rettigheter (IPR) i Norge. De inneholder kunngjøringer og publikasjoner av varemerker, design, patenter, geografiske indikasjoner (GI) og 6ter-merker (internasjonale symboler) i henhold til nasjonalt regelverk og internasjonale traktater og avtaler om IPR.

Vår nye digitale tjeneste gir deg tilgang til et bredt spekter av nye muligheter. Nå kan du søke, se og laste ned data, bilder og dokumenter fra det digitale grensesnittet.

Vi håper at de nye digitale tidende oppleves både mer tilgjengelig, brukervennlige og interaktive.

Dette er noen av fordelene med vår nye digitale tjeneste:

 • tilgang til foreløpige kunngjøringer som kommer i neste publikasjon
 • kunngjøringer organiseres som tidsskrift per uke
 • alle tidligere kunngjøringer etter uke 10/2024 vises per søknad/rettighet
 • lenke til daglig oppdatert register (search.patentstyret.no)
 • enkel søkefunksjonalitet på tvers av utgaver som er publisert etter uke 10/2024
 • lenker direkte til de ulike seksjonene i tidende
 • mulighet for å laste ned og skrive ut dokument (PDF) f.o.m. uke 10/2024
 • mulighet for å laste ned strukturerte data (JSON) f.o.m. uke 10/2024
 • sømløs endring av språk mellom norsk og engelsk
 • visning av merker og bilder i høy oppløsning
 • visning av utradisjonelle varemerker (Video-, Lyd- og 3D-filer)
 • visning av dokumenter (når innholdet skal kunngjøres)
 • tilgang til tidligere utgaver/årganger av Norske tidende (PDF) t.o.m. uke 9/2024
 • fungerer på mobiltelefon (alle digitale flater)

PDF-versjonene gjelder frem til lanseringen

Den offisielle og juridisk bindende versjonen av Norske tidende i digitalt format lanseres mandag 4. mars 2024. Frem til denne datoen er det fremdeles Norske tidende i PDF-format som viser gjeldende kunngjøringer.

Les mer om Ny verktøykasse for immaterielle verdier
Krystall-Grønn-MørkBlå
 • Nyheter
 • Patent
 • Opphavsrett

Ny verktøykasse for immaterielle verdier

Verktøykassen inneholder sjekklister og videoer om hvordan immaterielle verdier og rettigheter som patent, varemerke og design kan ivaretas i offentlige anskaffelser. Verktøyet er gratis tilgjengelig.

Publisert 21. mai 2024

Les mer om Økt etterspørsel etter Freedom to operate-grunnlag (FTO-grunnlag)
Krystall-Grønn-MørkBlå
 • Nyheter

Økt etterspørsel etter Freedom to operate-grunnlag (FTO-grunnlag)

FTO-grunnlag er oppdrag Patentstyret utfører for internasjonale kunder gjennom Nordisk patentinstitutt (NPI), tilsvarende forundersøkelser vi utfører for norske kunder.  Vi har de siste årene hatt en økt etterspørsel etter disse tjenestene.

Publisert 21. mai 2024