Om Tidende

Norsk design-, varemerke- og patenttidende er de offisielle kildene til informasjon om industrielle rettigheter (IPR) i Norge. De inneholder kunngjøringer av opplysninger om patenter, varemerker, design, geografiske indikasjoner (GI) og internasjonale symboler (6ter-merker) i henhold til nasjonalt regelverk og internasjonale traktater og avtaler om IPR.

Velkommen til digitale Tidende

Fra mandag 4. mars 2024 (uke 10/2024) lanserer vi Norske Tidende i digitalt format. Fra samme dato vil PDF-utgavene av tidende ikke lenger bli produsert.

De tidligere PDF-formaterte utgavene av tidende eksisterer frem til og med uke nr. 9/2024, og er den eneste gyldige kilde for kunngjøring frem til denne datoen.

De tidligere utgavene av Tidende vil fortsatt være tilgjengelige i PDF-format. 

Om innholdet i digitale Tidende

Det er kun data som skal kunngjøres fra og med 4. mars 2024 som vil være tilgjengelig i den digitale utgaven av tidende.

Du kan søke, se og laste ned data, bilder og dokumenter fra det digitale grensesnittet.

Dataene i de ulike digitale Tidende er organisert på samme måte uansett fagområde og er tilgjengelige fra samme utgangspunkt. Dataene i de digitale kunngjøringene er låste og uforanderlige. Dataene representerer den originale og autentiske versjonen av kunngjøringene. Du kan alltid gå tilbake og se på de historiske dataene.

NB! Selv om vi har iverksatt tiltak for å gi nøyaktig og fullstendig informasjon, kan det forekomme feil og utelatelser. På publiseringsdagen eller kort tid etter bør søkeren gjennomgå informasjonen som står i de Norske Tidende for å sjekke at informasjonen er riktig.

Når publiseres Tidende?

Fra mandag 4. mars 2024 vil varemerke-, design- og patenttidende bli publisert ukentlig, kl. 00:01 hver mandag.

Hver utgave av de ulike tidende er identifisert med et utstedelsesnummer. Dette nummeret består av ukenummer og årstall, for eksemple 10/2024, for mandag 4. mars 2024.

Disse tallene vil utgjøre et sammenhengende og fullstendig årlig sett av henholdsvis varemerke-, design- og patenttidende.

Om varemerketidende

I Norsk varemerketidende vises informasjon om nasjonale varemerker og internasjonale varemerker som er registrert og gitt virkning i Norge. Videre så inneholder publikasjonen opplysninger om registreringer, fornyelser, endringer, overdragelser av varemerker, overprøvinger, klager, mm.

Her finner du data knyttet til både nasjonale og internasjonale registreringer i henhold til nasjonal varemerkelov og -forskrift og/eller Protokollen vedrørende Madrid-avtalen om internasjonal registrering av varemerker, samt andre oppføringer gjort i det nasjonale varemerkeregisteret f.o.m tidende utgave nr. 10/2024.

I tillegg til varemerker, inneholder varemerketidende også generelle kunngjøringer fra Patentstyret, varsler om nasjonale geografiske betegnelser (GB) og internasjonale symboler (Paris-konvensjonen artikkel 6ter), ansvarsmerker, meldinger og etterlysninger.

Spesifikke funksjoner

Den digitale versjonen av tidende kan inneholde alle typer utradisjonelle merker som kan gjengis digitalt, som bevegelige, multimedia, hologram, lyd- eller 3D-merker.

Norsk varemerketidende arkiv

Norsk varemerketidende har vært publisert i PDF-format hver uke fra januar 1999 til og med februar 2024. Disse publikasjonene  er samlet i et eget arkiv. 

Om patenttidende

I Norsk patenttidende kunngjøres informasjon om nasjonale og internasjonale patentrettigheter som er meddelt og gitt virkning i Norge, i tillegg til hendelser og endringer som påvirker eksisterende nasjonale patentrettigheter. Her finner du også generelle kunngjøringer fra Patentstyret, som meldinger og etterlysninger.

Norske patenttidende gir tilgang til informasjon om patentsøknader som er søkt om eller gitt virkning/meddelt i Norge. Her finner du data knyttet til nasjonale søknader, videreførte internasjonale patentsøknader, meddelte patenter, samt europeiske patenter gjort gjeldende i Norge i henhold til nasjonal patentlov og -forskrift og/eller internasjonale traktater og avtaler (eksempelvis EPC), samt andre oppføringer gjort i det nasjonale patentregisteret f.o.m tidende utgave nr. 10/2024.

Norsk patenttidende arkiv

Norske patenttidende har vært publisert i PDF-format hver uke fra januar 2001 til og med februar 2024. Disse publikasjonene er samlet i et eget arkiv.

Om designtidende

I Norsk designtidende vises informasjon om nasjonale og internasjonale designregistreringer som er registrert og gitt virkning i Norge. Videre inneholder publikasjonen opplysninger om registreringer, fornyelser, endringer, overdragelser, mm. Her finner du også generelle kunngjøringer fra Patentstyret, som meldinger og etterlysninger.

Her finner du data knyttet til både nasjonale og internasjonale designregistreringer i henhold til nasjonal designlov og -forskrift og/eller Haagavtalen av 1999, som inkluderer både bibliografiske data, gjengivelsene av designene, samt andre oppføringer gjort i det nasjonale designregisteret f.o.m tidende utgave nr. 10/2024.

Spesifikke funksjoner

Den digitale versjonen av designtidene kan vise flere digitale objekter som illustrerer innholdet på en mer levende måte, for eksempel video og 3D-modeller. Disse objektene erstatter ikke de tradisjonelle 2D-bildene, men er kun ment for å komplementere og gi flere perspektiver.

Norsk designtidende arkiv

Norsk designtidende har vært publisert annenhver uke fra mai 2003 til og med februar 2024. Disse publikasjonene er samlet i et eget arkiv. 

Om INID-koder

De eldre PDF-utgavene av Tidende inneholder henvisninger til INID-koder som, med få unntak, har utgått i digital versjonen av tidende. INID-kodestandard kan sees her:

Har du spørsmål?

Kontakt kundesenteret vårt på tlf. + 47 22 38 73 00.