Nye priser fra 1. mars

Fra 1. mars 2024 justeres satsene våre, blant annet for å søke om patent, design- eller varemerkeregistrering, og fornyelse av disse rettighetene.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som fastsetter størrelsen på de forskjellige avgiftene og gebyrene.  Forrige prisendring var i 2014. 

Endringene trer i kraft 1. mars 2024, og relevante avgifter og gebyrer endres fra den datoen.

Har du noen spørsmål?

Kontakt gjerne kundesenteret vårt på telefon +47 22 38 73 00

Les mer om Ny verktøykasse for immaterielle verdier
Krystall-Grønn-MørkBlå
  • Nyheter
  • Patent
  • Opphavsrett

Ny verktøykasse for immaterielle verdier

Verktøykassen inneholder sjekklister og videoer om hvordan immaterielle verdier og rettigheter som patent, varemerke og design kan ivaretas i offentlige anskaffelser. Verktøyet er gratis tilgjengelig.

Publisert 21. mai 2024