Bernt Boldvik

Bernt BoldvikAvdelingsdirektør - Design- og varemerkeavdelingen

Ansvarlig for:

- Seksjon 1 Nasjonale varemerker: Solrun Dolva
- Seksjon 2 Internasjonale varemerker: Hanne Larder
- Seksjon 3 Varemerker: Knut Andreas Bostad
- Designseksjonen: Marie Rasmussen

Bakgrunn

Bernt Boldvik er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, med spesialisering innen opphavsrett og informasjonsrett.

Bernt ble ansatt i Patentstyret som saksbehandler på designområdet i 1994. I denne perioden jobbet han også som rådgiver i Grammofonartistenes Forening (GramArt) et par års tid.

Bernt ble seksjonssjef for Designseksjonen i 1999 og hadde da blant annet ansvaret for ledelse og utvikling av designområdet samt utredningen av designloven. I 2001 ble han avdelingsdirektør i Design- og varemerkeavdelingen. Avdelingen behandler årlig omkring 16 000 søknader og veileder kunder og næringsliv om design og varemerker.

Bernt har solid erfaring innen immaterielle rettigheter, internasjonalt arbeid på området, administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: