Bernt Boldvik

Ansvarlig for:

- Design: Marie Rasmussen
- Juridisk D&V: Knut Andreas Bostad
- Varemerke UNI: Solrun Dolva
- Varemerke nasjonal: Monika Meisler
- Varemerke internasjonal: Hanne Larder

Bakgrunn

Bernt Boldvik er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, med spesialisering innen opphavsrett og informasjonsrett.

Bernt ble ansatt i Patentstyret som saksbehandler på designområdet i 1994. I denne perioden jobbet han også som rådgiver i Grammofonartistenes Forening (GramArt) et par års tid.

Bernt ble seksjonssjef for Designseksjonen i 1999 og hadde da blant annet ansvaret for ledelse og utvikling av designområdet samt utredningen av designloven. I perioden 2001-2018 jobbet han som avdelingsdirektør i Design- og varemerkeavdelingen. I 2019 fungerer han som avdelingsdirektør for Kunnskap og kommunikasjon.

Bernt har solid erfaring innen immaterielle rettigheter, internasjonalt arbeid på området, administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: