Styresenteret AS

Patentstyret og Styresenteret AS har inngått samarbeidsavtale for å formidle kunnskap om immaterielle verdier og hvordan styret og daglig leder kan arbeide for å ivareta disse verdiene i selskap.
Logo for Styresenteret AS

 

Som avtaleparter har vi et felles mål om økt innovasjon og verdiskaping i norsk næringsliv, der flere bedrifter lykkes med utvikling av bærekraftige produkter og tjenester nasjonalt og internasjonalt.

Formålet med avtalen er å samarbeide for å gi styremedlemmer og daglige ledere tilstrekkelig kunnskap om hvordan bedrifters immaterielle verdier og rettigheter kan benyttes strategisk. 

Besøk nettsidene til Styresenteret AS

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: