IPR-forsikring

Også kalt rettstvistforsikring og patentforsikring.

Det kan lett bli dyrt hvis du havner i en tvist om immaterielle rettigheter. Rettstvistforsikring, også kalt IPR-forsikring, kan redusere kostnadsrisikoen betraktelig hvis du må ut med store beløp til advokatutgifter, rettsak eller erstatning.

Les mer om IPR-forsikring

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: