Klagemuligheter plantesortsnemnda

Du sender klager i saker om planteforedlerrett til Plantesortsnemnda. Klager behandles av Klagenemnda for industrielle rettigheter.

Den som avgjørelsen er gått i disfavør av, kan klage på følgende beslutninger:

  • Avslag på søknad (§ 12)
  • Imøtekommelse av søknad til tross for innsigelse (§ 12)
  • Avgjørelse av begjæring om overføring av søknad (§ 12)

Planteforedlerloven (lenke til Lovdata)

Mer informasjon

Informasjon om hvem som kan klage, klagefrist, innlevering av klage, begrunnelse, klagegebyr osv, finner du på nettsidene til Klagenemnda for industrielle rettigheter (www.kfir.no).

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: