Kasse med epler
Foto: privat, Patentstyret

Plantesortsnavn kan være til hinder for å registrere et varemerke

Et plantesortsnavn (sortsnavnet) er den mest presise betegnelsen på en plante innen biologisk systematikk. Sortsnavnet angir en undergruppe av en art. For eksempel er «aroma» og «discovery» to sorter av arten «eple». Sortsnavnet har en helt egen funksjon og kan ikke samtidig fungere som varemerke.

Når er dette relevant i varemerkesaker?

Dette er relevant når listen over varer gjelder varer av samme eller nært beslektet art.

Eksempel:

Er det mulig å registrere varemerket DISCOVERY for «trær», «friske frukter», «friske grønnsaker», «poteter» og «epler»?

  1. Det kan ikke registreres for «trær», «friske frukter» og «epler» fordi discovery er et sortsnavn for eple.
  2. Men, fordi verken «poteter» eller «friske grønnsaker» er epler eller nært beslektet med epler, kan varemerket registreres for disse varene.

Dette følger av varemerkeloven § 15 første ledd bokstav e​. Denne bestemmelsen kom inn i varemerkeloven 1. mars 2023.

Hvilke sortsnavn er relevante?

Dette gjelder for sortsnavn for plantesorter med planteforedlerrett i Norge og i stater som er tilsluttet UPOV​ (Den internasjonale konvensjonen for beskyttelse av nye plantesorter).​

Nytt

Fra 1. mars 2023 starter Patentstyret med gransking mot basen til CPVO (Community Plant Variety Office) - Variety Finder, for å finne frem til relevante sortsnavn.

Regler som fortsatt gjelder

Et sortsnavn vil i tillegg kunne være beskrivende for ulike varer. For eksempel kan vi ikke godta varemerket DISCOVERY for eplegelé eller eplejuice fordi det kun vil fortelle hvilken eplesort geleen og juicen er laget av. Dette følger av varemerkeloven § 14.

Et sortsnavn kan også være villedende for nærmere bestemte varer. Hvis varen er «eplejuice av sorten aroma», vil varemerket DISCOVERY kunne villede. Kjøperen vil da kunne tro at juicen er av sorten «discovery». I slike tilfeller kan ikke Patentstyret registrere varemerket. Det følger av varemerkeloven § 15 første ledd bokstav b.​

Selv om dette ikke er nytt, kan det hende Patentstyret oftere enn før må nekte varemerker registrert på grunn av sortsnavn. Den nye granskingen vil antakelig i større grad gjøre oss oppmerksomme på relevante sortsnavn som vi ikke klarte å fange opp tidligere.

Om planteforedlerrett

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: