Hva er VIP4SME?

VIP4SME - Value Intellectual Property for SMEs - er et internasjonalt samarbeidsprosjekt som finansieres av Europa-kommisjonen, gjennom Horisont 2020-programmet.

I løpet av 2017 til 2019 presenterer Patentstyret syv arrangementer i form av informasjonsdager og workshops. Arrangementene er gratis og vil foregå rundt om i landet. 

Arrangementene i 2017, 2018 og 2019:

 • 4. mai 2017 Fra idé til forretning – del 1
  Innblikk i patent-, varemerke- og designbeskyttelse – i Trondheim
 • 31. august 2017 Fra idé til forretning – del 2
  IPR-verktøy, workshop – i Oslo
 • 28. september 2017 Intellectual Property Helpdesk – del 3
  Individuell informasjon og veiledning – i Oslo
 • 31. mai 2018 Fra idé til forretning – del 2
  IPR-verktøy, workshop - webinar
 • 27. september 2018 Fra idé til forretning – del 3
  IP Helpdesk – i Oslo
 • 7. oktober 2019 Fra idé til forretning – del 2
  IPR-verktøy, workshop – i Tromsø
 • 1. november 2019 Fra idé til forretning – del 3
  – i Stavanger

Du finner informasjon om aktuelle kurs og seminarer i kursoversikten vår

Hensikten med VIP4SME-prosjektet er å informere og støtte norsk næringsliv, slik at bedriftene forstår verdien av den immaterielle kapitalen de skaper og eier gjennom sine patenter, design, varemerker, åndsverk og forretningshemmeligheter. Økt forståelse gjør at bedriftene i større grad kan omsette denne kapitalen til kommersielle verdier og økt konkurransekraft.

Gå til nettstedet for VIP4SME-prosjektet

VIP4SME PROJECT
Value Intellectual Property for SMEs (VIP4SME)
Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: