Avgjerder- administrativ overprøving av design

Døme på avgjerder tatt av Patentstyret om administrativ overprøving.

Avgjerder der klaga førte fram

Designregistreringa er oppheva fordi kravet til nyheit og individuell karakter ikkje var oppfylt

Designregistreringa er oppheva fordi kravet til nyheit ikkje var oppfylt.

Designregistreringa er oppheva fordi kravet til individuell karakter ikkje var oppfylt.

Avgjerder der klaga ikkje førte fram

Designregistreringa er oppretthalden fordi kravet til nyheit og individuell karakter var oppfylt.

Designregistreringa er oppretthalden fordi kravet til nyheit og individuell karakter var oppfylt. Designa krenkjer ikkje eit åndsverk.

Avgjerder der klaga delvis førte fram

Designregistreringa er delvis oppheva fordi kravet til nyheit og individuell karakter ikkje var oppfylt.

Designregistreringa er delvis oppheva fordi kravet til nyheit og individuell karakter ikkje var oppfylt. Designa er ikkje berre bestemt av teknisk funksjon.

Andre typer designavgjerder

Kravet om administrativ overprøving er avvist.

Kravet om administrativ overprøving førte ikkje fram fordi det ikkje forelå eit relevant tidlegare design.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: