Priseksempel

Kostnader for å få patent i Norge

Et eksempel på kostnader ved å levere og få behandlet en patentsøknad i Norge. 

Forutsetninger

  • En patentsøknad er levert av en mellomstor bedrift med færre enn 20 årsverk.  
  • Beskrivelsen, patentkravene og tegningene er på i alt 25 sider.  
  • Det er 16 patentkrav i søknaden, og alle patentkravene dreier seg om samme oppfinnelse; men med ulike utførelsesformer, samt varianter.  
  • I løpet av saksbehandlingen leverer søker nye krav, og det er 17 krav når patent godkjennes. 

Om gebyrene 

  • 10 krav er inkludert i søknadsgebyret.  
  • 14 sider er inkludert i meddelelsesgebyret.  

Kostnader knyttet til søknadsprosessen

Gebyr Pris
Søknadsgebyr for bedrift under 20 årsverk kr   850
Tilleggsgebyr for krav utover 10kr 250 per krav: 6 ekstra krav: 6 x 250kr 1 500
Totalt kr 2 350

Kostnader knyttet til godkjenning av patentet

Gebyr Pris
Meddelelsesgebyr kr 1 200
Tilleggsgebyr utover 14 sider11 ekstra sider: 11 x 250kr 2 750
Tilleggsgebyr for krav lagt tilkr 250 per krav: 1 nytt krav: 1 x 250kr 250
Totalt kr 4 200

Årsavgifter 

Årsavgiften for søknader og norske patenter forfaller første gang ved begynnelsen av patentsøknadens tredje (3.) avgiftsår. Deretter betaler du for hvert år.

ÅrPris
1.-3. årkr 1 200
4. årkr 1 350
5. årkr 1 650
6. årkr 2 000
7. årkr 2 200
8. årkr 2 550
9. årkr 2 850
10. årkr 3 200
11. årkr 3 500
12. årkr 3 850
13. årkr 4 200
14. årkr 4 500
15. årkr 4 850
16. årkr 5 200
17. årkr 5 500
18. årkr 5 800
19. årkr 6 200
20. årkr 6 500
Totaltkr 17 900