Priseksempel

Kostnader for å få patent i Norge

Et eksempel på kostnader ved å levere og få behandlet en patentsøknad i Norge. 

Forutsetninger

  • En patentsøknad er levert av en mellomstor bedrift med færre enn 20 årsverk.  
  • Beskrivelsen, patentkravene og tegningene er på i alt 25 sider.  
  • Det er 16 patentkrav i søknaden, og alle patentkravene dreier seg om samme oppfinnelse, men med ulike utførelsesformer, samt varianter.  
  • I løpet av saksbehandlingen leverer søker nye krav, og det er 17 krav når patent godkjennes. 

Om gebyrene 

  • 10 krav er inkludert i søknadsgebyret.  
  • 14 sider er inkludert i meddelelsesgebyret.  

Kostnader knyttet til søknadsprosessen

Gebyr Pris
Søknadsgebyr for bedrift under 20 årsverk kr   1100
Tilleggsgebyr for krav utover 10kr 325 per krav: 6 ekstra krav: 6 x 325kr 1 950
Totalt kr 3 050

Kostnader knyttet til godkjenning av patentet

Gebyr Pris
Meddelelsesgebyr kr 1 600
Tilleggsgebyr utover 14 sider11 ekstra sider: 11 x 330kr 3 630
Tilleggsgebyr for krav lagt tilkr 330 per krav: 1 nytt krav: 1 x 330kr 330
Totalt kr 5 560

Årsavgifter 

Årsavgiften for søknader og norske patenter forfaller første gang ved begynnelsen av patentsøknadens tredje (3.) avgiftsår. Deretter betaler du for hvert år.

ÅrPris
1.-3. årkr 2 730
4. årkr 1 760
5. årkr 2 150
6. årkr 2 600
7. årkr 2 860
8. årkr 3 320
9. årkr 3 710
10. årkr 4 160
11. årkr 4 550
12. årkr 5 010
13. årkr 5 460
14. årkr 5 850
15. årkr 6 310
16. årkr 6 760
17. årkr 7 150
18. årkr 7 540
19. årkr 8 060
20. årkr 8 450
Totaltkr 88 430