Fremskyndet behandling av patentsøknader

Hvis du har et særskilt behov for å få behandlet patentsøknaden din raskere, kan du sende oss en begrunnet søknad om fremskyndet behandling.

I hvilke tilfeller kan vi vurdere fremskyndet behandling?

Eksempler på begrunnelser:

  • Du er i forhandlinger med en investor som ønsker en uttalelse før de investerer i oppfinnelsen din.
  • Du er i lisensforhandlinger. 
  • Andre har urettmessig begynt å utnytte oppfinnelsen din.
  • Du ønsker å levere inn en søknad internasjonalt og har behov for flere uttalelser før prioritetsåret utløper. 

 
Vi vurderer forespørsler om fremskyndet behandling konkret i hvert enkelt tilfelle. 

Hvordan søker du?

Send søknaden om fremskydet behandling via Altinn.

Les mer om Følg saken din

Følg saken din

Etter 18 måneder blir søknaden din publisert, og både du og andre kan følge med på den i søketjenesten vår.